Partner

20 april 2023

Tech, Ict & Smart

Interview; Leon Giesen van Sioux Technologies met WTCE

We willen vooral impactvol ondernemen  


“Als ondernemer moet je niet alleen hard in je bedrijf werken, maar ook vooral voortdurend aan je bedrijf blijven werken”, is de stellige overtuiging van Leon Giesen, CEO van Sioux Technologies Europa. Samen met medeoprichter Erik van Rijswijk is Leon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Europese Sioux-vestigingen en daarmee voor het feit dat het bedrijf in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke technische systeemhuis van de Benelux, met competenties als software, mathware, mechatronica, electronica en assemblage. De hightech-klant kan er terecht van concept tot kleine serieproductie. Op bedrijventerrein Esp in Eindhoven gebeurt dat allemaal op een eigen campus met zeven gebouwen. Inmiddels heeft het bedrijf haar vleugels ook uitgeslagen naar andere delen van Europa en de wereld. Zo is oprichter Hans Duisters bezig de Aziatische markt kennis te laten maken met Sioux. Op dit moment telt het bedrijf ruim 1200 medewerkers afkomstig uit de hele wereld. Medewerkers die volgens Giesen dagelijks het verschil maken.  

De juiste mensen aan je binden 
“Aan de competenties van onze medewerkers hoeft niemand te twijfelen. Die zijn allemaal bekwaam om te excelleren op hun eigen vakgebied. Maar het is wel belangrijk dat je als bedrijf de beste omstandigheden creëert voor je medewerkers, zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. Want dan kun je ook je klanten het beste bedienen. Dus is het belangrijk dat je bij elk project de juiste mensen bij elkaar zet. Mensen die het een uitdaging vinden om een zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren. Met plezier in het werk en persoonlijke groei als mooie bonus. Wanneer je dat voor elkaar krijgt, komt succes en dus groei bijna als vanzelf. En daar is Sioux in mijn ogen een goed voorbeeld van. We zijn een internationaal opererend bedrijf met internationale medewerkers en opdrachtgevers. Dat betekent een mix aan culturen en achtergronden. En juist dan is het belangrijk om een eigen identiteit te creëren. Een ‘Sioux-gevoel’ dat grensoverschrijdend is, zodat iedereen zich bij ons thuis voelt.” 

Complete verantwoordelijkheid krijgen en nemen 
Het succes en daarmee groei is geen ambitie op zich, maar een logisch gevolg van het feit dat alle expertises in huis zijn om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van hightech producten en productiesystemen van klanten. Een visie die Sioux, na oprichting in 1996, geen windeieren heeft gelegd. Het bedrijf is in 25 jaar uitgegroeid tot een onvervangbare ketenpartner voor tal van bedrijven in sectoren als semicon, medical en analytical. Giesen: “Onze meerwaarde zit in het feit dat we een project compleet kunnen begeleiden van ontwerp, ontwikkeling en bouw tot en met integratie. Tachtig procent van de projecten doen we daarbij in eigen huis waarbij we steeds vaker de complete verantwoordelijkheid van ontwikkelingen naar ons toetrekken. En dat doen we het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, want juist dan is onze meerwaarde het grootst. We opereren als het ware als de R&D-afdeling van de OEM’er of als verlengstuk van diens R&D-afdeling. Dat maakt ons sterk.” 

Onderdeel van het Brainport-ecosysteem 
Sioux is een sterke speler in een sterke regio en daarmee een belangrijke exponent van waar de Brainportregio voor staat. Een positie die, volgens Giesen, ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt waar het gaat om het verder ontwikkelen van de regio en het realiseren van de groei die de regiogrenzen noodzakelijkerwijs zal overschrijden. “Je moet je als ondernemer in de Brainportregio realiseren dat je onderdeel bent van een groter ecosysteem. Een systeem dat niet ophoudt bij de grenzen van Brabant, maar daar ver overheen zal gaan. Ik kan me zelfs voorstellen dat het over landsgrenzen heen gaat. Simpelweg omdat de economische groei niet te stoppen is, maar we als regio wel letterlijk tegen de grenzen aanlopen waar het gaat om het behoudt van de leefbaarheid. Dus zullen we moeten expanderen. En daar is volgens mij niets verkeerd aan. Zeker niet als we als Brainportregio de regiefunctie nemen en behouden. En daar willen wij als Sioux zeker onze bijdrage aan leveren, onder andere door structureel aan te schuiven bij overleggen die de expansie van deze regio betreffen. Maar bijvoorbeeld ook door lid te zijn van een netwerk als dat van WTC/e Brainport. Wij denken niet alleen een bijdrage te kunnen leveren aan de internationale ambities, maar vinden ook de programma’s rondom de ontwikkeling en groei van de Young Professionals interessant. Het sluit namelijk aan bij onze visie dat mensen het verschil maken in je bedrijf. Je moet goede mensen aan je binden en ze laten groeien door de combinatie van fun en value.”