Partner

25 oktober 2021

Tech, Ict & SmartZorg en Welzijn

ICT-innovaties inzetten voor een gezondere samenleving

Vanuit het lectoraat Interaction Design sloot Fontys in mei 2017 aan als kennispartner bij het project Vitality Living Lab. Dit is een initiatief van Cluster Sports & Technology, om via innovatie, start-ups en business development een bijdrage te leveren aan een gezond en vitaal leven in de Brainport regio. De afgelopen 4 jaar heeft Fontys hiervoor diverse toegepaste onderzoeksprojecten uitgevoerd, waarvan enkele highlights op 8 december gepresenteerd worden tijdens de ELIS Innovatie Summit.

Technologie voor een gezondere samenleving
Het Vitality Living Lab is een breed project, met een groot aantal partners welke vanuit een diversiteit aan innovatiecases samenwerken om vitaliteit via sport en bewegen te bevorderen met aandacht voor innovatie, maar ook de innovatieprocessen en -cyclus zelf. Fontys Hogeschool ICT werkte aan diverse innovatieprojecten: "Uiteindelijk dienen al die deelprojecten één doel, namelijk hoe kun je in omgevingen zoals de publieke ruimte, sport en werk, maar ook op school en thuis, mensen gezond en vitaal houden." vertelt Bart van Gennip, één van de programmaleiders en programmacoördinator Research & Innovation bij Fontys. In eerste instantie was de rol van Fontys daarin klein: "Kort door de bocht, binnen die kleinere projecten boden wij technologische ondersteuning op toepassing, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een app, datavisualisatie, enzovoorts. Stel een partij wil een app maken, dan helpen wij daarbij."


Van dataplatform naar ecosysteem
Samen met Van Gennip, voert Ferry Wonders de projectleiding vanuit Fontys Hogeschool ICT en is coördinator van de minor Digital Experience Design. Hij geeft aan dat er flinke veranderingen plaatsgevonden hebben in het Vitality Living Lab project: "In eerste instantie is vanuit Fontys ingezet op een bijdragen aan een dataplatform, waar je die vitaliteit inzichtelijk me kan maken. Waar we achter zijn gekomen in de afgelopen paar jaar, is dat data een belangrijk vertrekpunt is voor initiatieven, maar niet het doel op zich." Van Gennip, tevens coördinator van de Minor Data Driven Business Lab, werkte me aan het dataplatform. Gaandeweg kwamen de betrokken partijen tot het inzicht dat een dataplatform niet het doel op zich moest zijn "Een dataplatform bleek een utopie als dé oplossing voor het grotere vraagstuk. Het komt erop neer dat data de innovatie moet drijven, het valideert of iets werkt of niet, maar het is ook de acceleratie voor nieuwe behoeften. Het heeft een cyclische rol in een doorlopend proces en maakt zo een kennisecosysteem mogelijk."


Match tussen onderzoek en onderwijs
Binnen Fontys wordt vooral door studenten gewerkt, legt Ferry Wonders uit: "Binnen ons research-based onderwijs, werkten we altijd in periodes van 20 weken. Omdat een samenwerking als Vitality Living Lab doorloopt, sluit het heel goed aan op het onderzoekend leren wat wij doen binnen de ICT opleiding. We werken wel in semesters, maar door goede kennisoverdracht kan een volgende studentengroep een toepassing verder ontwikkelen." De uitzondering is het deelproject Music Enabled Running. Hierbij wordt een toepassing ontwikkeld die met muzikale cues het loopgedrag corrigeert door een groep onderzoekers. Andere projecten worden uitgevoerd door studenten. Wonders: “Onze studenten nemen telkens een stap meer. De ene groep studenten werkt aan de data kant. Een volgende groep houdt zich vanuit hun expertise bezig met de interface en visualisatie. Daarbij werk je ook telkens met andere partners, waardoor je continue anders te werk gaat. Daarin is dus een hele goede match tussen onze manier van onderwijs geven en het Vitality Living Lab project.”


Elis Innovatie Hub
Dit kalenderjaar eindigt het Vitality Living Lab project. Er is een aantal onderzoeksprojecten succesvol afgerond, anderen lopen door en worden voortgezet binnen de inmiddels gelanceerde ELIS Innovation Hub. Afrondend én als start hiervan, worden op 8 december diverse uitwerkingen gepresenteerd tijdens de Elis Innovation Summit, waaronder het Music Enabled Running project. Van Gennip kijkt uit naar een voortzetting: “Nu de samenwerking loopt, weten wij ook beter waar we goed in zijn en waar onze meerwaarde ligt. Die zit in toegepast onderzoek, verweven met onderwijs. En of het nou gaat om artificial intelligence of game design, wij hebben die kennis in huis.”
De Elis Innovation Summit, voorheen het Sport Innovatie Congres, vindt plaats op 8 december 2021 op de High Tech Campus in Eindhoven. Fontys zal hier meerdere presentaties geven en beschikbaar zijn voor vragen op de beursvloer.