11 februari 2021

blog

Hoe voer je een marketingplan uit met jouw product of dienst?

Hoe breng je een product of dienst het beste over met de doelgroep waar je de focus op wilt leggen? Het klinkt als een hele zaak op zich, maar dit is de voorbereiding dat het halve werk al doet. Een marketingplan zorgt ervoor dat je een beter overzicht hebt hoe je de doelgroep wilt bereiken met goede informatie en plan van aanpak. Dit kan de doelstelling van jouw bedrijf naar een hoger niveau optillen.

Stap 1: Marktanalyse:

Begin altijd met: wat is de aanleiding van het onderzoek? Wat wil je bieden aan de doelgroep met jouw product of dienst? Een marktanalyse is het begin om een beeld te krijgen van de jouw eigen bedrijf, markt, de doelgroep en als afsluiting wat je hiermee kan aanbevelingen op wat je hebt onderzocht.

De volgende zaken moet je dan weten:

Inleiding:

De aanleiding van onderzoek. Wat is het productaanbod en wat wil je als bedrijf bereiken?

Doelgroep:

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de doelgroep. Waar ligt de interesse, budget en eventuele activiteiten?

Kansen:

Wat zijn de externe ontwikkelingen die kansen kunnen bieden voor uw bedrijf? Wat zijn de mogelijkheden waar op kan ingespeeld worden?

Bedreigingen:

Wat zijn de externe ontwikkelingen die bedreigingen kunnen bieden voor uw bedrijf? En kan hierop aangepast worden om te kunnen voorkomen?

Sterktes:

Waar straalt jouw bedrijf in uit? Dit is wat jouw bedrijf heel goed kan in onderscheiding van de concurrenten. Zoek dit op binnen jouw bedrijf.

Zwaktes:

Waar is jouw bedrijf minder sterk in onderscheiding van de concurrenten. Zoek dit op binnen jouw bedrijf.

Aanbeveling:

Hierin kan geconcludeerd worden wat het besta kan aangeboden worden naar de doelgroep en hoe. En onderbouw dit met de bronnen die je hebt onderzocht.

Let hier wel op:

Een bron moet altijd bekeken worden op relevantie. Het is beste is om een bron te vinden dat recent is. Bijvoorbeeld in het jaar: 2017 t/m 2021. En kijk goed of dit van een bepaald onderzoek komt of uit de sector waarin jouw bedrijf zich bevindt. Gelet op cijfers en resultaten. En ondersteun iedere onderwerp wat is onderzocht met de bijbehorende bron. Dit is om te beargumenteren waar je het vandaan hebt gehaald.

Stap 2: Marketingplan:

Het marketingplan legt de punt op de i. Hiermee sluit je af wat de uiteindelijke uitvoering wordt naar de doelgroep met de gekozen doelstelling en middelen. Hiermee leg je niet alleen connectie met alle voorheen uitgevoerde stappen. En wordt er afgesloten met een planning en een begroting.

De volgende zaken moeten beschreven worden:

Inhoudsopgave:

Maak een overzicht van de inhoudt.

Inleiding:

Neem je over van de markanalyse, omdat zaken niet zijn veranderd. En nog steeds de doelstelling, doelgroep en opties voor houdt.

Productmarktcombinatie:

Hiermee leg je accent op het product/en of diensten voor de gerichte doelgroep.

Positionering:

Dit is ten opzichte van de markt, product en de doelgroep.

-          De behoefte waarop wordt ingespeeld

-          Het imago (boven, onder, midden of onderkant van de markt)

-          De USP, waarmee onderscheid je als bedrijf ten opzichte van de concurrentie

Marketingmix:

De marketingmix is hetzelfde als bij het voorstel. Hiermee beschrijf je hoe de 5P’S worden ingezet om de doelstelling waar te kunnen maken.

-          Voorbeeld marketingmix:

Planning:

Hiermee beschrijf je aan de hand van de marketingmix een concrete invulling van wat de deelacties zijn. Dit is met een begin- en eindtijd.

-          Voorbeeld van een planning:

Begroting:

Begroting wordt gemaakt op basis van de planning. Hierbij wordt duidelijk wat de inschatting aan kosten zullen zijn.

Bronvermelding:

Ook in dit marketingplan moet de link gelegd worden met de onderzochte bronnen, zodat er duidelijkheid is betreft waar de opties vandaan zijn gehaald en waarom.