Partner

17 juni 2021

Tech, Ict & Smart

Hoe jouw bedrijf profiteert van een sterk merk Brabant

En hoe je hier zelf aan kunt bijdragen 

Elk bedrijf in Brabant – van start-up en scale-up tot MKB en multinational – heeft baat bijeen positief imago van Brabant. Maar wist je dat elk bedrijf dat imago ook kan beïnvloeden? 

In Brabant zoeken we grensverleggende oplossingen, denken we buiten de lijntjes. We houden onze kaarten niet tegen de borst, maar leggen ze op tafel. We ondernemen samen en in openheid. En Brabant dompelt je onder en neemt je mee in haar bourgondische, gastvrije en gezellige karakter. Slechts in weinig regio’s ter wereld zijn plezier en succes zo onlosmakelijk met elkaar verbonden als in Brabant. Deze unieke combinatie vormt de basis van Brabant als top kennis- en innovatieregio. Om deze positie te behouden en te verstevigen is het van belang dat Brabant ook als zodanig herkend en erkend wordt, dat het een positief en sterk imago heeft.

Dit artikel gaat over het imago van de regio Brabant, Brabant als een merk. Dat merk is sterk, weten we uit onderzoek. De kunst is om dat zo te houden, of liever nog: om dat merk nóg sterker te maken. ‘En daarbij speelt het bedrijfsleven een cruciale rol,’ zegt Gwen Zuring namens team Brabant Branding. ‘Want Brabantse bedrijven hebben dag in, dag uit contacten met allerlei mensen en organisaties in Brabant en daarbuiten, in binnen- en buitenland. Elke handeling van al die bedrijven beïnvloedt het imago van Brabant. En hoe beter dat imago, hoe meer alle Brabantse bedrijven, organisaties en initiatieven daarvan profiteren. Want het imago van Brabant heeft invloed op de beslissing van (nationale en internationale) bedrijven om zich hier te vestigen: van kenniswerkers om hier werk te zoeken; van studenten om hier te komen studeren. Een positief imago is dus ontzettend belangrijk voor bedrijven. Bovendien kan een positief imago bijdragen aan gunstige besluitvorming door Den Haag en Brussel, bijvoorbeeld bij toekenning van budgetten.‘

Branding

Gwen Zuring weet waarover ze spreekt. Zij werkt met nog vier collega’s bij team Brabant Branding: het onderdeel van de Provincie Noord-Brabant dat zich, samen met allerlei partners, inzet voor een positief en sterk imago van Brabant in binnen- én buitenland. ‘”Branding” is het versterken van een positief imago,’ zegt Zuring. ‘Het gaat dus om alle activiteiten en processen die helpen om positieve associaties te creëren in het brein van je doelgroepen. We moeten zorgen dat Brabant “top of mind” is bij hen, dat ze dus als eerste aan Brabant denken, wanneer een bedrijf bijvoorbeeld overweegt zich elders te vestigen. Het imago wordt bepaald door het beeld dat wij met zijn allen neerzetten, onze gezamenlijke boodschap. Want dat resulteert in toenemende bekendheid, versterking van ons imago en op langere termijn een duurzame reputatie, die bijdraagt aan het succes van Brabant als top kennis- en innovatieregio.’


Branding: zorgen voor dezelfde positieve associaties in het brein
Brabant Brandfilter: bevat jouw verhaal alle drie de merkwaarden?

Drie merkwaarden 
IImago is dus belangrijk. Maar voordat Gwen Zuring vertelt hoe je dat als bedrijf concreet kunt beïnvloeden, is het eerst goed om te weten welk imago Brabant nastreeft. Om dat te bepalen, kwam in 2017 een groot gezelschap van Brabantse partijen bij elkaar: van campussen en ontwikkelingsmaatschappijen tot citymarketeers en kennisinstellingen. ‘De vraag ‘Wat is nou typisch Brabants?’ stond centraal. ‘Waar denk je aan bij Brabant? En wat vinden jullie belangrijk?’ Uiteindelijk leverde dat drie ‘merkwaarden’ op waarin iedereen zich herkende: gedurfde vernieuwing, informele samenwerking en bourgondische gastvrijheid. Deze merkwaarden zijn vertaald in het Brabant ‘brandfilter’: een handig hulpmiddel dat je als Brabantse organisatie helpt om inhoud en vorm te geven aan strategieën, campagnes, evenementen en communicatie-uitingen. Maar het kan ook gebruikt worden bij afwegingen en beslissingen: wat doen we wel en wat doen we niet, wat past bij Brabant?


Slimme oplossingen van Monotch zorgen voor betere doorstroom in het verkeer: innovatie voor maatschappelijke uitdagingen

Is goed, kan nog beter 

Tot zover het imago dat Brabant nastreeft. Maar hoe zit het met het imago dat Brabant nú heeft? Hoe sterk is ‘Brabant’ op dit moment als merk? Brabant is het sterkste provinciemerk onder 18 tot en 30-jarigen in Nederland, onder studenten én onder hbo- en wo-opgeleiden Op de waarderingsranglijst van volwassenen én jongeren staat Brabant tweede. (bron: onderzoek Hendrik Beerda Brand Consultancy, 2020).

‘Brabant is economisch ontzettend krachtig,’ zegt Gwen Zuring. ‘Na het stedelijk gebied tussen Rotterdam en Amsterdam is Brabant de tweede economische motor van Nederland. Meer dan de helft van alle Nederlandse patentaanvragen komt hier vandaan. Brabant heeft ook een goed ontwikkelde onderwijsstructuur, heel veel (innovatief) MKB en het hoogste aantal open-innovatiecampussen in Nederland, zoals Green Chemistry Campus, de High Tech Campus en Pivot Park.

’Toch blijkt uit eigen imago-onderzoek van team Brabant Branding dat dit innovatieve profiel nog sterker op het netvlies van niet-Brabanders zou mogen komen. (Bron: De Brabantse ImagoMonitor 2020) Het Bourgondische, gezellige wordt duidelijk wél herkend. Zuring: ‘Het is natuurlijk niet gek, dat niet-Brabanders carnaval en worstenbroodjes bij Brabant vinden horen, ze zijn zó sterk verweven met het Bourgondische Brabant. Die aspecten zijn zonder meer een symbool voor het uitermate prettige leefklimaat hier. En ook dát speelt een rol bij afwegingen van bedrijven of kenniswerkers die zich hier willen vestigen. Maar als wij met z’n allen het innovatieve klimaat steviger op het netvlies krijgen bij deze doelgroepen, zal dat het bedrijfsleven absoluut helpen bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties, zoals het aantrekken van investeringen of talent.’


Eén boodschap uitdragen 

Werk aan de winkel dus. En we constateerden het al eerder: als Brabants bedrijf heb je invloed op het imago van Brabant. Die invloed is het grootst als alle organisaties dezelfde positieve boodschap uitdragen, benadrukt Gwen Zuring: ‘Daarom vragen wij aan alle organisaties om waar mogelijk de drie merkwaarden toe te passen in gedrag en communicatie. Als steeds meer mensen het profiel herkennen van innovatie, samenwerken en gastvrijheid, dan zorgt dat voor een steeds sterker imago.’ Ze voegt eraan toe dat het er niet zozeer om gaat dat je de merkwaarden steeds letterlijk noemt, maar dat je ze meeneemt bij bijvoorbeeld het opstellen van je strategie en marketingplan, maar ook in de uitvoering van je communicatiestrategie en in klantcontacten. “Bedenk steeds of je alle drie de merkwaarden terugziet of voelt, in wat je zegt en wat je doet. Zoek je mooie voorbeelden? Kijk dan in onze Brabant Brand Box of sluit aan op onze campagne #inbrabant!” (Zie kaderteksten.)


Van groot tot klein 

Er is nog iets heel belangrijks bij branding: het is echt iets van de lange adem. Een imago verander je niet zomaar. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we het met zijn allen doen, zegt Gwen Zuring. En als ze zegt ‘met zijn allen’, dan bedoelt ze ook écht iedereen. Want niet alleen grote namen als Philips, ASML en Bavaria hebben enorm veel impact, dat geldt voor álle bedrijven. Denk aan mooie voorbeelden als CM , Pal-V, Groasis en zo zijn er nog zoveel meer. In alle lagen van het bedrijfsleven vinden prachtige innovaties plaats met unieke samenwerkingen en worden vernieuwende oplossingen bedacht voor allerlei maatschappelijke problemen. En juist dát zijn kenmerken die mensen anno nu zoeken in een baan: vernieuwing en maatschappelijke relevantie. In de huidige, internationale ‘battle for talent’ is het dus heel belangrijk dat zowel de grote als de kleinere bedrijven meedoen. ‘Kenniswerkers en talent naar Brabant halen, is een uitdaging voor iedereen. Een sterk imago van Brabant helpt daarbij enorm.’

Zelfstandig zijn in het dagelijks leven met de robotarm van Focal Meditech, altijd tijd voor een kopje koffie

Tot slot wijst Gwen Zuring op een laatste voordeel van een sterk merk: het kan tegen een stootje. ‘Als je merk sterk is, dan kent en vertrouwt de doelgroep je. Ontstaat er vervolgens om wat voor reden dan ook ophef (denk bijvoorbeeld aan drugsproblematiek of het stikstofprobleem), dan rekent je doelgroep je dat niet al te zwaar aan. Ook daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe branding werkt en te beseffen dat je zelf kunt bijdragen aan een positief imago.’

Bavaria stookt samen met studententeam Solid (TU/e) de brouwerij op duurzaam ijzerpoeder, innovatie en gezelligheid gaan hand in hand


Meer informatie 

Team Brabant Branding is onderdeel van de Provincie Noord-Brabant. Het team werkt samen met vele partners aan een sterk imago van de regio Brabant en biedt diverse instrumenten om te inspireren, mooie voorbeelden te delen en de Brabantse trots uit te dragen.Meer informatie, contactgegevens, alle genoemde onderzoeken, artikelen bij de foto’s en links naar campagne en Brabant Brand Box vind je in één oogopslag op www.brabantbranding.nl/inbusiness