Ga terug

14 april 2020

Financieel & JuridischRetail & Marketing

Het zijn hectische weken voor Sander Bos. Een bijles aan zijn zus bracht hem op het idee voor het opzetten van een non-profitplatform

De coronacrisis stelt bidmanagers en ondernemers voor veel uitdagingen. Een van deze uitdagingen is het inschrijven op aanbestedingen. Hoewel het online plaatsvindt – en dus gewoon door kan gaan – kan het toch zo zijn dat het lastig is om op tijd in te schrijven. Ook kan het zijn dat er vragen of problemen ontstaan over een lopend contract. Waar heb je als marktpartij recht op en wat zijn je plichten? **Termijnen verruimen of verkorten ** Veel aanbestedende diensten hebben de termijnen verruimd of aanbestedingen uitgesteld, maar zij zijn daartoe niet verplicht. Het is ook niet altijd wenselijk; als ondernemer wil je immers ook niet dat de opdrachtenstroom stopt als gevolg van deze crisis. Rekening houden met elkaars belangen is het belangrijkste. Je kunt je als inschrijver tot de aanbestedende dienst wenden met het verzoek de termijnen te verruimen als je klem komt te zitten. Houd je hierbij uiteraard wel aan de communicatievoorschriften uit het aanbestedingsdocument. Het kan in deze tijd ook zo zijn dat de aanbestedende dienst de termijnen verkort. Dat klinkt misschien krom, maar is toegestaan in urgente situaties (art. 2.74 AW2012). **Procedure aanpassen ** De procedure van de aanbesteding kan door de coronacrisis ook wat anders lopen dan je gewend bent. De Aanbestedingswet biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om bij noodzakelijke producten, diensten en werken boven de aanbestedingsdrempel een andere aanbestedingsprocedure te hanteren: de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (Art 2.32 AW2012). Dit mag de aanbestedende dienst alleen toepassen als de verkorting van de termijnen geen oplossing biedt. Daarnaast mogen de gebeurtenissen niet te voorzien zijn geweest en mogen deze niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn. Een andere wijziging in de procedure kan de presentatie zijn. De meeste aanbestedende diensten kiezen er nu voor om deze digitaal te laten verlopen of om de datum van de presentatie uit te stellen. **Lopende contracten ** Het kan tot slot voorkomen dat je een contract gegund hebt gekregen, maar niet alle afspraken kan nakomen. Wat de consequenties daarvan zullen zijn, ligt aan het contract. Het devies is in ieder geval om tijdig in gesprek te gaan met de opdrachtgever. Doe dit ook zeker als jouw bedrijf, of die van een leverancier, in financiële problemen dreigt te komen. Breng bijvoorbeeld proactief leveranciers in kaart die in financiële problemen kunnen komen en laat weten tot wanneer zij ‘gewoon’ betaald krijgen, ook al zijn er leveringsproblemen. Let er zelf op dat de aanbestedende dienst niet zomaar wijzigingen mag doorvoeren in het lopende contract. In het geval van de coronacrisis kan het zijn dat de onvoorziene omstandigheden het rechtvaardigen dat er een wijziging plaatsvindt, maar deze mag niet meer bedragen dan 50 procent van de oorspronkelijke opdracht en mag de scope niet veranderen. Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd