30 maart 2022

Sport

Het sportakkoord

Budget voor jouw sportinitiatief!

Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht leeftijd, budget of bijvoorbeeld een beperking. Met het sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. In het sportakkoord staan doelstellingen geformuleerd om dit waar te maken, met daaraan ook een uitvoeringsbudget verbonden. Iedereen met een sportief idee dat aansluit op deze doelen, maakt kans om hiervoor budget te ontvangen. Een kernteam, onder meer bestaande uit sport- en beweegaanbieders, onderwijsaanbieders, dorpsraadsleden en de gemeente, neemt een besluit over deze aanvraag.

Het sportakkoord is breed inzetbaar. Om een voorbeeld te geven, spreken we met Peggy Kuijpers, van Dagbesteding De Huuskamer. Hier is het sportakkoord ingezet voor de ‘Silverfit Mile fiets’, die het voor de gasten mogelijk maakt om virtueel door een zelf gekozen omgeving te fietsen. Door je eigen dorp of door je geliefde vakantieland. Net als op een echte fiets bepaalt je fietsbeweging hoe snel je voortbeweegt, in dit geval op het scherm. “Het is of je echt fietst door een landschap. Het stimuleert iedereen om te fietsen, maar het stimuleert ook om samen met anderen te praten over de omgeving”, licht mevrouw Kuijpers toe. In een interview vertelt mevrouw Kuijpers meer over haar ervaring met het sportakkoord:

Hoe is het idee voor de Silverfit Mile fiets te gaan

“Een collega had deze fiets ergens gezien en door haar enthousiasme zijn we ons gaan verdiepen of het ook haalbaar zou kunnen zijn en of het een aanvulling zou kunnen zijn op ons programma. Dit was zeker belangrijk om te onderzoeken, omdat het een grote financiële aanschaf is. We zijn op locaties gaan kijken waar ze deze fiets al in bezit hadden en raakten steeds meer overtuigd en enthousiast. We hebben ook een duofiets die veelal in het voorjaar en de zomer gebruikt wordt, maar in de herfst en winter was het toch lastiger om buiten te gaan fietsen. De silverfit Mile ondervangt dit.”

Hoe heeft het sportakkoord mee geholpen

“Het sportakkoord heeft ons financieel een boost gegeven om het bedrag bij elkaar te krijgen.''

We hadden al een paar jaar schenkingen apart gezet voor dit project en activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Door het sportakkoord in te schakelen hebben we het bedrag bij elkaar kunnen krijgen en konden we overgaan tot aanschaf.”