Ga terug

2 februari 2021

HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN

DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN VOOR HOOGWAARDIGE TOELEVERANCIERS

Bergeijk is een mooie plattelandsgemeente in de Kempen. Een omgeving die zich kenmerkt door een zanderige bodems, bossen en vennen maar ook door veel maakindustrie. Hoogwaardige innovatieve ondernemingen die een belangrijke rol spelen bij het succes van Brainport en onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn. Mathijs Kuijken is wethouder bedrijfslocaties in Bergeijk. In het najaar 2020 ging de gemeenteraad akkoord met een nieuwe uitbreiding van Industrieterrein de Waterlaat. Mathijs: “Wij willen lokale ondernemers maximaal faciliteren en stimuleren om de economie te laten groeien. Daarin hebben wij als gemeente een voortrekkersrol die we graag oppakken.”

Een paar jaar geleden werd Brabant breed geconcludeerd dat er voldoende bedrijventerreinen in de provincie zijn. Voordat er nieuwbouw plaatsvindt moet er daarom eerst zorgvuldig worden gekeken of bestaande terreinen kunnen worden opgeknapt. Gemeenten kunnen alleen na afstemming met de regio en de provincie uitbreiden als er aantoonbaar behoefte is aan een bedrijventerrein. Al snel bleek dat dit in Bergeijk het geval is. Mathijs: “Toen we lokale ondernemers niet meer konden bedienen, hebben we een aanvraag ingediend voor de zevende uitbreiding van Waterlaat. Nadat we in oktober groen licht kregen, zijn we meteen begonnen met de voorbereiding om het terrein bouwrijp te maken. Rond de zomer van dit jaar zullen we de kavels, waar veel animo voor is, gaan uitgeven.”

Hoogwaardige innovatieve ondernemingen die een belangrijke rol spelen bij het succes van Brainport en onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn.

Geen druppel het riool in

Voordat het bestemmingsplan Waterlaat 7 in procedure werd gebracht, is er uitvoerig gesproken met ondernemers, -verenigingen, dorpsraden en omwonenden. Mathijs: “Tijdens deze burgerparticipatiesessies zijn er verschillende wensen naar voren gebracht die we overgenomen hebben. Hierdoor is er veel draagvlak voor het terrein, niet alleen vanuit de ondernemers maar ook van dorpsgenoten. Zo is er veel zorg besteed aan duurzaamheid en is het terrein is geheel gasloos. Bij de uitgiftecriteria gaan we eveneens opnemen dat wanneer er meer gegadigden voor een kavel zijn, bedrijven met bijvoorbeeld zonnepanelen een streepje voor hebben. Een ander mooi detail is de waterafvoer. De infiltratie van regenwater vindt plaats op het terrein. Lukt dit niet, maken we gebruik van zogenaamde wadi’s. Dit zijn open stukjes natuur waarin het water in de bodem verdwijnt. Loopt een wadi over, gaat het water naar een nabijgelegen vijver. Op deze manier verdwijnt er geen druppel hemelwater in het riool.”

Groen, groener groenst

De totale oppervlakte van bedrijventerrein Waterlaat is bijna 38 hectare inclusief deze laatste uitbreiding. Het nieuwe terrein is 9 hectare groot waarvan er 6 worden uitgegeven. De kavels zijn tussen 1000 en 5000 vierkante meter groot. Mathijs: ”Omdat maar twee derde van het terrein wordt bebouwd, blijft er veel plaats over voor natuur en groen. Een mooie manier om ‘s zomers de hitte te bestrijden. De ruime wandelpaden zijn er voor de werknemers die tussen de middag een rondje willen lopen. We hebben ook gekozen voor twee centrale parkeerplaatsen met half-open bestrating. Hier kunnen alle werknemers van Waterlaat 7 gebruik van maken. Samen heb je minder parkeerplaatsen nodig en op deze manier benut je de plekken die er zijn veel effectiever.”

Er is veel draagvlak voor het bedrijventerrein, niet alleen vanuit de ondernemers maar ook van dorpsgenoten en omwonenden.

Liever lokaal

Zodra de grond bouwrijp is, starten we met de uitgifte. Voor het zover is, willen we echter heel zorgvuldig naar de criteria kijken”, besluit Mathijs. “Wij liggen een eindje van Brainport af maar er wordt een nieuwe weg aangelegd richting A67 die door Waterlaat loopt. Daardoor wordt dit bedrijventerrein goed ontsloten richting stedelijk gebied en daarmee zou het voor veel partijen een interessante locatie kunnen zijn om zich te vestigen. Wij willen echter dat vooral lokale bedrijven de mogelijkheid krijgen om hier grond te kopen. Daar gaan we zeker rekening mee houden want de maakindustrie is ondanks de coronacrisis nog steeds booming. Ondernemers moeten de kans krijgen om te groeien. Ik zeg wel eens dat Bergeijk ligt waar het ligt, we kunnen het niet oppakken en dichter bij de stad leggen. Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat je er snel kunt komen. Daar wordt dus hard aan gewerkt.”

Tekst: Cai Vosbeek

Gemeente Bergeijk
Burgemeester Magneestraat
15571 HB Bergeijk
T. 0497 551 455
E. info@bergeijk.nl
www.bergeijk.nl