17 november 2022

Financieel & Juridisch

Het Brabant Business Panel

Doet u mee met het Brabant Business Panel? Als kenner van uw sector kunt u bijdragen aan het vergroten van de kennis over de economie voor Brabantse beleidsmakers door de vragenlijst van het Brabant Business Panel in te vullen. Deze keer is het thema 'Energieprijzen'. We willen graag te weten komen in hoeverre uw bedrijf hinder ervaart van de huidige energieprijzen.

Met de uitkomsten kunnen Provincie Noord-Brabant en economic boards sneller ontwikkelingen voorzien en beleidsmatig gerichter inspelen op de behoeften van de Brabantse economie. Wilt u met uw kennis ook bijdragen? Het invullen van de korte vragenlijst kost ca. 10 min. tijd.

Start de vragenlijst: https://lnkd.in/eAbE9QH7

Het Brabant Business Panel is een initiatief van Provincie Noord-BrabantBrabantAdvies (Sociaal-Economische Raad Brabant),
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)Brainport DevelopmentMidpoint Brabant, Economic Board West-Brabant (REWIN West-Brabant) en Tilburg University. De periodieke vragenlijst wordt verzorgd door onderzoeksbureau DIMENSUS beleidsonderzoek uit Breda. De verkregen antwoorden worden vertrouwelijk behandeld (geanonimiseerd) en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Deze worden niet gedeeld met derden.