24 januari 2024

Financieel & Juridisch

Helft Nederlanders is trouw aan bank en stapte nog nooit over

Ruim de helft van de Nederlanders (51%) geeft aan nog nooit van bank te zijn gewisseld. 36% is één keer van bank gewisseld of is ook klant geworden bij een andere bank. Dit komt naar voren uit onderzoek van online bank MeDirect. De voornaamste reden voor een overstap is een betere spaarrente bij andere banken.

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun bank, zo blijkt uit het onderzoek van de spaar- en beleggingsbank onder 1.000 respondenten. Ruim 57% geeft aan trouw te blijven aan hun bank, omdat zij over het algemeen tevreden zijn. Een andere belangrijke reden om niet van bank te willen wisselen is het gebrek aan interesse om zich te verdiepen in andere banken (32%). Verder wordt een overstap als lastig ingeschat. Een derde van de niet-overstappers ziet een overstap als gedoe en administratieve rompslomp en zegt het daarom niet te willen.

Op zoek naar een hogere rente
Toch is 49% van de Nederlanders ooit op zoek gegaan naar groener gras. De belangrijkste reden daarvoor is volgens het onderzoek de spaarrente. Ruim 31% van de overstappers geeft aan dat een hogere spaarrente de hoofdreden was voor het wisselen van bank of om ook klant te worden bij een andere bank. Lagere kosten en tarieven zijn ook redenen om te wisselen van bank (25%). Voor 19% van de overstappers was een negatieve ervaring met een bank of de klantenservice de reden voor een switch. Ruim een op de tien heeft zich laten overtuigen door positieve verhalen van anderen.

Nederlands vertrouwen
Nederlanders hebben volop vertrouwen in de Nederlandse banken. Ruim 84% geeft aan de Nederlandse grootbanken te vertrouwen. Daarnaast geeft 73% van de ondervraagden aan vertrouwen in de Nederlandse bankvergunningen en ons depositogarantiestelsel te hebben. Opvallend is dat men minder vertrouwen heeft in banken die vallen onder het Europees depositogarantiestelsel (31%).

Job Mantz, Country Manager bij MeDirect, zegt dat het vaak de angst is voor het onbekende wat men weerhoudt als het gaat om overstappen naar een bank: “Men weet bijvoorbeeld niet dat een depositogarantiestelsel in de EU gebaseerd is op dezelfde wet- en regelgeving en een gelijkwaardige bescherming biedt. Je spaargeld is daar net zo goed beschermd als bij een Nederlandse bank. Dan is het toch opvallend dat we geneigd zijn om lang bij dezelfde bank te blijven. Zeker in een tijd waarin consumenten op zoek zijn naar financiële voordelen.”

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.