Ga terug

18 september 2019

Nieuws

Hans de Boer en Cees Oudshoorn: 'Zo maken we succes van investeringsfonds'

Al tijden hamert ondernemingsorganisatie VNO-NCW erop in de campagne NL Next Level: Nederland moet méér investeren in de 'harde assets' van onze economie. In een vandaag gepubliceerde column schrijven algemeen directeur Cees Oudshoorn en voorzitter Hans de Boer dan ook 'verheugd te zijn dat het kabinet gehoor geeft aan ons jarenlange pleidooi'. Er komt echter nog wel wat bij kijken om van het nieuwe investeringsfonds een succes te maken, aldus Oudshoorn en De Boer.

Politieke verantwoordelijkheid

Zo pleiten ze voor heldere criteria voor welke categorieën van bestedingen in aanmerking komen. Dit om te voorkomen dat overdrachtsuitgaven zoals salarisverhogingen gedefinieerd worden als investering. In een interview in het FD noemt De Boer dit vandaag de 'Wopkenorm'. Ook zijn de De Boer en Oudshoorn voorstander van een model waarbij projecten en middelen onder ministeriële verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. 'Politieke verantwoordelijkheid en betrokkenheid maken van het Toekomstfonds een succes'.

Begrotingsoverschotten benutten

Als het gaat om de opnamecapaciteit van de economie denken ze dat een jaarlijkse extra investeringsimpuls van 2 tot 3 miljard het maximum is om te kunnen realiseren. Dit moet dan wel 10 tot 15 jaar worden volgehouden. Qua financiering is de meest voor de hand liggende manier het minder snel afbouwen van de staatsschuld door de begrotingsoverschotten te benutten, aldus de voorzitter en algemeen directeur van VNO-NCW.

Gerelateerd