4 april 2022

Gemeenteraad Heeze-Leende ziet goede mogelijkheden voor raadsbreed programma

LHL heeft als grootste partij na de verkiezingen het initiatief genomen voor verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van alle andere fracties.

Fractievoorzitter Toon Snoeijen en Lot Veldkamp van Lokaal Heeze-Leende hebben in 2 rondes met alle verkozen partijen gesproken en stellen vast dat alle partijen zich uitgesproken hebben om te willen meewerken aan een gezamenlijk programma en aanpak, dat op hoofdlijnen op steun van allen kan gaan rekenen.

Vermeldenswaard is zeker dat de sfeer zeer ontspannen is en ieder zich met respect en gelijkwaardigheid aangesproken voelt en dat is een goed fundament om verder te bouwen met elkaar.

Aan alle fracties is in een eerste ronde gevraagd om de meest belangrijke onderwerpen en knelpunten kenbaar te maken via een zogenaamd 10-puntenplan. In de tweede ronde is vooral doorgevraagd in hoeverre men overeenkomsten ziet en waar mogelijk over doorgesproken moet worden.

De bespreekpunten hebben niet alleen betrekking op wat we voor de burger en de omgeving willen realiseren, maar ook hoe we als gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders nog beter en effectiever met elkaar kunnen werken.

In de komende week zullen de 7 fracties veel meer gezamenlijk aan de slag gaan en met elkaar meer en meer gaan uitwerken en concreet maken. Ieder kan zich vinden in de aanvliegroute om eerst te bespreken wat men in de komende 4 jaar wil gaan doen en vooral ook bereiken, vervolgens te zien hoe die doelen bereikt moeten worden en pas daarna met elkaar overeen te komen wie straks wethouder gaat worden in het college van B & W. Gelukkig zijn er meerdere kandidaat wethouders aangedragen, zodat de keuze daarin groter is dan het aantal beschikbare stoelen / posten.