24 februari 2022

mobiliteit

Gelderland stopt met project verbreden Rijnbrug en kiest voor taskforce

Provinciale Staten van Gelderland stemden in met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om te stoppen met het project verbreden Rijnbrug Rhenen. Gelderland heeft geen aanvullend budget voor de extra kosten.

Taskforce

Het geld uit de afspraak van 2018 reserveert Gelderland voor het oplossen van de bestaande knelpunten op en bij de brug.  Provinciale Staten hebben via een motie opgeroepen om hiervoor een taskforce in te stellen. De regio’s Rivierenland en FoodValley hadden daarom gevraagd.  

Oplossen knelpunten

Deze gezamenlijke taskforce  richt zich op het oplossen van de knelpunten. En zal op zoek gaan naar extra geld bij het rijk, de eigenaar van de Rijnbrug. Het nieuwe kabinet biedt in haar coalitieakkoord hiervoor twee haakjes. Het extra budget voor reconstructie en vervanging van bruggen én geld om de gewenste extra woningen in de regio goed te kunnen ontsluiten. Het Rijk wil over deze  extra woningen afspraken maken met de regiopartijen in het zogenaamde Verstedelijkingsakkoord.

Actie

Gedeputeerde Staten hebben toegezegd om snel met de taskforce aan de slag te gaan en hiervoor graag gezamenlijke met provincie Utrecht te willen optrekken.  Helga Witjes, gedeputeerde mobiliteit:” We pakken graag de uitgestoken hand van de regio aan en willen snel om tafel”.

www.gelderland.nl