Ga terug

20 maart 2020

Lifestyle

Gebruik stappenplan om ambities en milieugevolgen waterbeheerplan Aa en Maas in beeld te brengen

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor het waterbeheerplan Aa en Maas eerst de ambities van het waterschap duidelijk te maken. Onderzoek daarna voor thema’s zoals waterveiligheid, waterkwantiteit als waterkwaliteit opties om de ambities te halen. Daarmee komen de milieugevolgen van de keuzes goed in beeld. Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Het waterschap Aa en Maas wil een nieuw waterbeheerplan vaststellen voor de periode 2022 tot 2027, waarin de doelen en maatregelen staan voor waterveiligheid (veilig water), waterkwantiteit (voldoende water) en waterkwaliteit (schoon water). Voordat het waterschap besluit over het waterbeheerplan worden de milieueffecten hiervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het waterbeheerplan adviseert de Commissie een stappenplan te gebruiken. Bepaal eerst de doelen voor het waterbeheerplan op basis van een analyse van de huidige situatie en van belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Zo zorgen klimaatverandering, energietransitie, ontwikkelingen in de landbouw en medicijnresten in het water voor nieuwe uitdagingen voor het waterbeheer. Onderzoek vervolgens verschillende opties om de doelen te halen. Het waterschap kan bijvoorbeeld zelf maatregelen nemen tegen wateroverlast, maar ook samen met gemeentes of natuurbeheerders meer ruimte voor water creëren.

De ambities van het waterschap kunnen spanningen tussen thema’s zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit opleveren en vragen om bestuurlijke keuzes. Met het doorlopen van de stappen wordt duidelijk om welke keuzes het gaat en welke milieugevolgen ze hebben.

Gerelateerd