Ga terug

30 maart 2020

Tech, Ict & Smart

Fontys Hogeschool ICT - Make IT Work

‘Volop kansen creëren voor carrièreswitchers en werkgevers’

De personeelstekorten in de ICT-sector zijn bekend. Al twee jaar geleden liet ruim veertig procent van de werkgevers in de ICT-sector weten als gevolg daarvan ernstige belemmeringen te ondervinden. Dat aantal is sindsdien alleen nog maar verder toegenomen.Op 14 april 2020 start Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven daarom met de eerste cursusgroep van het speciale omscholingsprogramma Make IT Work. Hoogopgeleiden uit Brabant of Limburg die werk zoeken in de ICT of willen switchen van baan naar de ICT kunnen hun kans pakken. Het unieke van het programma is dat het echt gaat om een samenwerking tussen het bedrijfsleven en verschillende hogescholen.

We spreken hierover met Renate van Oosten- van Hout, Manager Onderwijs voor Professionals bij Fontys Hogeschool ICT en we doen dat op de fraaie locatie van Fontys Hogeschool ICT op Strijp TQ in Eindhoven. De hele studieomgeving ademt daar de sfeer uit van het ‘nieuwe studeren’ met veel ruimte voor interactie, projectopdrachten voor gerenommeerde bedrijven en gastcolleges in Open ICT Labs. Renate: ,,Fontys Hogeschool ICT wil een kennisinstelling zijn voor iedereen die zichzelf en/of zijn organisatie op gebied van ICT wil ontwikkelen. Met onze studenten, docenten, lectoren en partners in Education en Innovation willen we bijdragen aan de innovatie in de maatschappij.”

Wagenwijd open
,,Make IT Work sluit ook goed aan bij de ambities die wij als Fontys Hogeschool ICT hebben. Onder het motto #2023 Open Up zetten we onze deuren wagenwijd open voor iedereen die zich op hbo-niveau wil ontwikkelen binnen het ICT-domein” vervolgt Renate. ,,Dat kan zijn ín ICT maar ook mét ICT. Daarvoor wordt het onderwijsaanbod, naast de reguliere opleidingen, de komende jaren flink uitgebreid voor professionals uit verschillende domeinen. Make IT Work draait al een aantal jaren zeer succesvol in bij de Hogeschool van Amsterdam. Deze succesformule zijn we daarom landelijk aan het uitrollen met vier hogescholen, met Eindhoven als het opleidingscentrum voor Zuid-Nederland. We werken daarin onder andere samen met het UWV, loopbaancoaches en werkgevers.”

Competenties en vaardigheden
Renate vertelt verder: ,,Fontys heeft alle expertise in huis en is zeer betrouwbaar als het gaat om de hoge kwaliteit van het onderwijs en het niveau van de kennistoetsing. Dat is belangrijk voor zowel studenten als voor werkgevers. We willen hiermee kansen creëren voor beide partijen. Voorwaarde voor toelating tot de opleiding is op de eerste plaats dat de student een universitaire of hbo opleiding heeft afgerond. De achtergrond en leeftijd van kandidaten kunnen natuurlijk heel verschillend zijn, maar sowieso boeiend vanwege de uiteenlopende competenties en vaardigheden. Vooraf vindt nog wel een selectieprocedure plaats, waarbij persoonlijke eigenschappen en cognitieve vaardigheden worden getest.”

Voorwaarde
Voor de start van het programma wordt een match tussen cursist en werkgever gemaakt. Commitment van een aangesloten bedrijf in de vorm van een arbeidsovereenkomst is voorwaarde voor de kandidaat om te kunnen starten met het programma. Bij de Hogeschool van Amsterdam zijn de afgelopen vier jaar bijna 500 cursisten op deze manier aan een uitdagende nieuwe loopbaan begonnen en met succes. Renate: ,,Liefst 90% van deze cursisten haalt de eindstreep. De uitval van 10% vindt vooral plaats in de eerste zes weken van de studie. De investering door de cursist zelf bedraagt naast de 5 maanden durende intensieve training € 1.000,-,. De werkgever draagt € 6.000,- bij voor de training van de kandidaat en biedt de cursist een arbeidscontract aan waardoor die het geleerde direct in de praktijk kan brengen en zichzelf kan blijven ontwikkelen. “

Intermediair
In april start het nieuwe Make IT Work-programma Software Engineering. Daarna wordt bekeken welke andere ICT-programma’s in de toekomst zullen volgen. In principe willen we om de tien weken met een nieuw programma starten. Zo’n programma kan bijvoorbeeld opleiden tot zijn Data-analist of Security-specialist. Dit zijn functies waarvoor op dit moment niet genoeg mensen de juiste skills hebben. Anderzijds is er binnen de provincies Brabant en Limburg veel talent aanwezig wat zich nog niet heeft kunnen ontwikkelen richting de ‘booming’ ICT-markt. Fontys Hogeschool ICT treedt op als intermediair tussen kandidaten en werkgevers en neemt ook het opleidingsdeel voor haar rekening.

Op donderdag 13 februari was een werkgeversmarkt voor de start van het programma Software Engineering. Reeds 15 werkgevers en bijna 40 cursisten hebben kennisgemaakt met elkaar en een groot deel van de kandidaten zal in april starten met het omscholingstraject. Voor later in het jaar is er nog plek voor werkgevers en kandidaten. Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact op via makeitwork@fontys.nl of kijk voor meer informatie op Make IT Work Fontys

Bij de foto: Renate van Oosten- van Hout, Manager Onderwijs voor Professionals bij Fontys Hogeschool ICT: ,, Fontys Hogeschool ICT wil een kennisinstelling zijn voor iedereen die zichzelf en/of zijn organisatie op gebied van ICT wil ontwikkelen.”

Gerelateerd