3 juli 2023

LifestyleZorg en Welzijn

Festivalcampagne 'Skip die dip' stimuleert festivalgangers om drugsvrij te feesten

Gemeente Meierijstad start samen met 31 gemeenten uit de regio Oost-Brabant en GGD & Novadic Kentron de campagne ‘Skip die Dip’.

De campagne is ontwikkeld vanuit het regionale project SKIP en richt zich op festivalpubliek tussen de 16 – 27 jaar. De campagne heeft als doel om festivalgangers te stimuleren om drugsvrij te feesten. De campagne “Skip die Dip’ is specifiek gecreëerd vanuit de preventiekant, om festivalgangers voor te lichten ten aanzien van kun keuze over drugsgebruik. De campagnebeelden tonen de doelgroep aan die zonder ‘dip’ hun sport- en werkactiviteiten beoefenen.

Wethouder Rik Compagne: “Onderzoek laat zien dat drugsgebruik tijdens festivals binnen bepaalde groepen normaal wordt bevonden. Met deze preventiecampagne ‘Skip die Dip’, willen we jongeren laten zien dat het niet gebruiken van drugs je fit houdt bij je sport en je werk. Daarmee willen we de norm versterken dat het gebruiken van drugs niet normaal is”.

Over SKIP
Het project SKIP is in 2021 van start gegaan om een nieuwe norm over drugsgebruik te realiseren. De gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron hebben hun krachten gebundeld in dit regionale project. Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik bij jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De doelstelling op de lange termijn is: “Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.” SKIP heeft een leidraad ontwikkeld die handvatten biedt voor gemeenten en andere betrokkenen bij de organisatie van festivals- en evenementen.

Meer informatie over SKIP is te vinden op www.skipdietrip.nl