Ga terug

1 april 2020

Corona

FAQ: Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud – door WVDB Adviseurs Accountants

WVDB Adviseurs & Accountants geeft antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de NOW. Let wel, deze antwoorden zijn onderhevig aan verandering en het artikel zal worden geüpdatet zodra meer informatie bekend is.

Wat is de definitie van de totale loonsom van een bedrijf?
De berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt uitgewerkt in de regeling. Het is nog niet duidelijk of het gaat om netto loon, bruto loon of bruto loon plus werkgeversbijdrage.

Informatie bijgewerkt op 26 maart 2020, 11:31 uur

Geldt de NOW-regeling ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding waarbij het dienstverband is komen te vervallen en/of voor payrollkrachten?
Dat is nog niet bekend. De NOW-regeling zal hier duidelijkheid over verschaffen.

Informatie bijgewerkt op 26 maart 2020, 11:29 uur

Kan ik een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?
De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, bijvoorbeeld oproepkrachten of tijdelijke arbeidsovereenkomst voorzover ze in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Informatie bijgewerkt op 26 maart 2020, 11:28 uur

Kom ik in aanmerking voor NOW indien ik mijn bedrijf (bijvoorbeeld winkel) uit voorzorg sluit?
U mag overgaan tot een vrijwillige sluiting en komt dan in aanmerking voor de NOW, mits u aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Informatie bijgewerkt op 26 maart 2020, 11:25 uur

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de NOW?
De aanvraag wordt ingediend bij het UWV. Het UWV voert ook de maatregel uit.

De verwachting is dat een aanvraag gedaan zal moeten worden via het werkgeversportaal van het UWV. Om hier gebruik van te maken heeft u een eHerkenning nodig. Tot op heden is nog onduidelijk of er een andere mogelijkheid beschikbaar wordt gesteld om een aanvraag te doen. Het advies is dan ook om zo spoedig mogelijk een eHerkenning aan te maken, zodat u voorbereid bent voor een mogelijke aanvraag. Een eHerkenning voorziet bovendien ook in een manier van machtiging, waardoor u ons kunt machtigen om de aanvraag voor u te doen.

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Komt een DGA in aanmerking voor NOW?
Het antwoord lijkt af te hangen van de aandelenverhouding.

Een DGA met een meerderheidsbelang, valt onder de BBZ (Bijstand voor Zelfstandigen). Dit betekent dat hij tegemoetkoming aan kan vragen bij zijn gemeente.
Voor een DGA met een aandeel van 50 procent of minder, is het nog onduidelijk onder welke regeling hij/zij valt.

Een DGA in loondienst van zijn/haar eigen BV, die tevens WW premie afdraagt, wordt gezien als werknemer  (en niet als ondernemer), waardoor het er op lijkt dat hij/zij in aanmerking komt voor de NOW regeling. Vooralsnog is dit echter niet met zekerheid te zeggen, omdat de regeling nog nadere uitwerking behoeft. Zodra op dit punt duidelijk bestaat zullen wij dit publiceren.

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, die ten minste 20% moet bedragen. De hoogte is gemaximeerd op 90% van de loonsom. Voorlopig zijn de volgende richtlijnen gegeven:

  • Indien er een omzetdaling is van 100%, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

  • Indien er een omzetdaling is van 50%, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;

  • Indien er en omzetdaling is van 25%, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Wat is omzetvermindering?
De richtlijnen hebben (nog) niet duidelijk gemaakt wat precies wordt verstaan onder omzetvermindering bestaat en ten opzichte van welke periode het wordt gemeten. Het is wachten op de uitwerking van de NOW-regeling.

Informatie bijgewerkt op 23-03-2020

Gerelateerd