10 november 2021

Leisure & Cultuur

Ex­po­si­tie 'Ver­drag van Maas­tricht' ge­o­pend

In het Gouvernement aan de Maas is de permanente expositie over ’Verdrag van Maastricht’ geopend door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedeputeerde Maarten van Gaans (Europese Zaken) en gedeputeerde Geert Gabriëls (Cultureel Erfgoed). Bij de opening waren ook de plaatsvervanger voor rector en bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht aanwezig, alsmede de burgemeester en een wethouder van Maastricht. De minister opende de expositieruimte officieel met het doorknippen van het openingslint.

Expositie

De expositie laat met oude videobeelden, nieuwsfoto’s en voorwerpen zien hoe de onderhandelingen voor het verdrag en de ondertekening in 1991 en 1992 verliepen. Ook wordt onder meer aandacht besteed aan de rol van toenmalig koningin Beatrix en het belang van het verdrag als peiler voor de huidige EU. In een vitrine is een ondertekende versie van het verdrag te zien, met de originele handtekeningen van onder meer de toenmalig Franse president Mitterrand, de Duitse oud-bondskanselier Kohl en voormalig minister-president Lubbers.

Start activiteiten

De opening is de aftrap van een reeks aan activiteiten die de komende maanden in de provincie Limburg plaatsvinden rondom de totstandkoming en betekenis van het Verdrag van Maastricht. Zo wordt onder meer op vrijdag 10 december in het Gouvernement aan de Maas de eerste Beatrixlezing gehouden door Elisabeth Guigou (minister van Buitenlandse Zaken onder voormalig Franse president François Mitterrand). In januari staat de burgerconferentie Conference of the Future of Europe (COFE) op het programma. Daarin wordt gesproken over hoe de EU er in de toekomst uit kan zien. Ook wordt in een symposium gepraat over de Europese munt. In de stad Maastricht worden komende maanden cartoons geëxposeerd uit de collectie van de European Cartoon Award 2021.

Belang van EU

In de openingstoespraken benadrukten zowel de minister als de gedeputeerde het belang van blijvende Europese samenwerking en de EU. Gedeputeerde van Gaans verwees daarbij in zijn toespraak naar enkele van de toenmalige hoofdrolspelers, zoals Mitterrand, Kohl, Lubbers en Delors: “Deze staatsmannen leven niet meer allemaal maar hun nalatenschap er is voor meerdere generaties. Die schijnbare vanzelfsprekendheid is misschien wel de grootste verdienste van het verdrag, dat in Maastricht is getekend. Maar feitelijk is niets vanzelfsprekend; je moet je nek er voor durven uitsteken.”