Ga terug

5 juni 2020

Financieel & Juridisch

EU en Nederland hebben juist baat bij Mercosur-verdrag

VNO-NCW is teleurgesteld dat de Tweede Kamer zich tegen het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse landen in Mercosur-verband heeft uitgesproken. Juist in de wereld dat het wereldhandelssysteem onder druk staat, heeft Europa - en zeker Nederland als handelsland - een akkoord als Mercosur hard nodig, aldus de ondernemingsorganisatie.

Principeakkoord

Met het handelsverdrag zouden Europese bedrijven makkelijker kunnen handelen met landen als Brazilië en Argentinië. Vorig jaar werd daarvoor er een principeakkoord gesloten tussen de EU en Mercosur. Momenteel worden de laatste eindjes van het handelsakkoord afgerond en de juridische tekst opgesteld. Vooral milieuorganisaties en de landbouwsector hebben kritiek. De eerste omdat zij vinden dat een handelsakkoord extra transport met zich meebrengt en dat is volgens hun tegen het EU-duurzaamheidsbeleid. Boeren maken zich bijvoorbeeld zorgen over de import van vlees.

Tegenstemmen voorbarig

Binnenkort wordt een onderzoek gepubliceerd over de impact van de deal op  het milieu en zullen de precieze afspraken over landbouw duidelijk worden. VNO-NCW vindt het daarom voorbarig om nu al tegen te stemmen. De Europese Commissie blijft daarnaast benadrukken dat het voedsel dat wordt geïmporteerd aan Europese standaarden moet voldoen. VNO-NCW is zich ervan bewust dat het handelsakkoord met deze vier landen uit Zuid-Amerika niet voor iedereen een voordeel is. Maar de voordelen voor handel en economie zijn vele malen groter dan de nadelen, aldus de ondernemingsorganisatie.

Nog niet definitief

Dat de Tweede Kamer nu tegen heeft gestemd, wil niet zeggen dat het handelsakkoord van tafel is. Het definitieve akkoord moet namelijk pas later officieel goedgekeurd worden, mogelijk na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

Gerelateerd