Partner

12 november 2021

Financieel & Juridisch

Eindhovense jongeren krijgen kans op nieuwe start

Jongeren met schulden vallen vaak tussen wal en schip. Door gebrek aan inkomen. en de grote kans op terugval. past reguliere schuldhulpverlening in de regel niet voor deze jongeren. Jongeren verliezen hierdoor het perspectief op de toekomst. In de proef Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in Eindhoven staat niet de schuld, maar het perspectief centraal. Door de JPF-aanpak, waarbij schulden met een maatschappelijke tegenprestatie kunnen worden kwijtgescholden, en een integraal persoonlijk begeleidingstraject volgt, krijgen deze jongeren een nieuwe start. Mede door een donatie van 40.000 euro van Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF), mogelijk gemaakt door het ING Nederland fonds en Aegon, zijn 20 Eindhovense jongeren in 2021 met het traject gestart.

Wethouder Renate Richters (Jeugd, Zorg en Welzijn), Lex van Eijndhoven (WIJeindhoven), Jacqueline Vonk (Lumens), Kirsten Ottens (ING Nederland fonds), Jeroen in ’t Veld (Stichting JPF) en Milou Nipshagen (Aegon) hebben donderdag 11 november hun samenwerking bekrachtigd door een ‘tag’ te zetten onder een graffitikunstwerk dat door JPF-jongeren is gemaakt. Het kunstwerk laat de dromen en het perspectief van de jongeren zien - waar zij in hun traject aan werken.

Kirsten Ottens (directeur ING Nederland fonds) vindt het fantastisch om deze aanpak nu ook in Eindhoven te mogen ondersteunen: "Toen we in Den Haag met het Jongeren Perspectief fonds startten was de hoop dat de aanpak zich zou bewijzen en andere gemeentes zouden aanhaken. Op dat punt zijn we nu aangekomen! Onze wens om meer jongeren te bereiken en te helpen bij financiële zelfstandigheid gaat in vervulling."

Private financiering
Het ING Nederland fonds en Aegon maakten de ontwikkeling van de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds al mogelijk in de gemeente Den Haag. Nu uit de resultaten (2020) blijkt dat de aanpak succesvol is, hebben ze besloten de opschaling naar andere gemeenten te financieren. Stichting JPF heeft daarom 40.000 euro gedoneerd om de eerste proef in Eindhoven mogelijk te maken.

"Onze missie is om mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Daarom is Aegon al sinds 2017 partner van JPF Den Haag, en nu ook in Eindhoven. Wij hopen dat dit de weg vrij maakt voor nog meer gemeenten, om zo veel mogelijk jongeren op weg te helpen naar een gezonde financiële toekomst", aldus Milou Nipshagen, werkzaam bij het programma 'Van schulden naar kansen' van Aegon.

Een schone lei
Het JPF kijkt samen met een jongere naar diens leef- en woonsituatie en maakt een perspectiefplan op maat, met doelen waaraan hij of zij gaat werken. Op basis van dit plan krijgen jongeren ondersteuning van hun trajectbegeleider en worden ze, waar mogelijk, begeleid naar werk of school of ondersteund in het continueren ervan. Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden, de rest van de schuld wordt kwijtgescholden door de schuldeiser.

Wanneer een jongere niet in staat is de restschuld terug te betalen omdat het inkomen te laag is, betaalt deze de restschuld terug in de vorm van een maatschappelijke tegenprestatie. Dit JPF-traject duurt twee jaar. Aan het einde van het traject zijn de jongeren schuldenzorgvrij en hebben ze de eerste stappen gezet voor een financieel gezonde toekomst.

Wethouder Renate Richters: "Ik gun Eindhovense jongeren een mooie startpositie in hun leven. Daar horen schulden niet bij. We zijn enorm blij dat ING Nederland fonds en Aegon hun betrokkenheid laten zien en dit met geld ondersteunen."

De pilot
Aan de pilot in Eindhoven nemen 20 jongeren deel. Ze worden door WIJeindhoven en Dynamo begeleid op alle leefgebieden. Vanuit de gemeente Eindhoven zijn een schuldregelaar en budgetbeheerder aangesteld om voor financiële stabiliteit te zorgen. De aanpak blijkt te voorzien in een behoefte. In 2022 krijgt een nieuwe groep jongeren de kans aan een JPF-traject deel te nemen. Het doel is om vanaf 2023 het JPF als structurele aanpak voor Eindhovense jongeren met schulden aan te bieden.

Landelijke aanpak JPF
Jongeren Perspectief Fonds is een landelijk initiatief dat in Den Haag vanuit Schuldenlab070 is ontwikkeld. Onder de vlag van SchuldenlabNL is Stichting Jongeren Perspectief Fonds een aanjager van landelijke opschaling van het JPF. Naast Den Haag en Eindhoven is bijvoorbeeld in Emmen, Almere en Assen de JPF-aanpak afgelopen jaar geïmplementeerd. Ook ondersteunt Stichting JPF op dit moment verschillende gemeentes met de opstart. Jeroen in ’t Veld, bestuurder van Stichting Jongeren Perspectief Fonds, vindt de samenwerking met gemeente Eindhoven en ING Nederland fonds en Aegon een mooie stap: "Voor de jongeren die we kunnen helpen aan een nieuwe start, maar ook voor de opschaling van het Jongeren Perspectief Fonds in Nederland."