Partner

7 juli 2021

Tech, Ict & Smart

Eerste in Nederland met WEEELABEX C&L certificaat

Het WEEELABEX C&L certificaat garandeert de hoge mate van kwaliteit van inzameling en passende logistieke processen van (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur, met als doel het meest optimale percentage aan grondstoffen hieruit te halen. Van Munster Recyclers en Reisswolf Heesch zijn de eerste in Nederland die dit certificaat in ontvangst mogen nemen.


WEEELABEX Collection & Logistics certificaat

Sinds 1 juli 2015 mag e-waste alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd en die de aangeboden en verwerkte hoeveelheden registreren bij het Nationaal (W)EEE Register. Hier wordt ook bijgehouden wat er met de materialen gebeurt.

Alle bedrijven en inrichtingen zullen zich moeten certificeren, wanneer zij bedrijfsmatig (afgedankte) elektrische apparaten strippen of deels (of geheel) demonteren. Het WEEELABEX C&L certificaat gaat specifiek over de inzameling en logistiek rondom de AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten). Een belangrijk proces waarmee de kringloop van deze apparaten wordt geoptimaliseerd met als resultaat: meer recycling, minder afval en minder CO2 uitstoot.


Van Munster Recyclers en Reisswolf Heesch ontvangen dit begeerde certificaat

Van Munster Recyclers en de zusteronderneming Reisswolf Heesch hebben reeds decennia lang ruime ervaring in de inzameling, verwerking en klaarmaken van diverse reststromen voor hergebruik en recycling. Naast elektrische en elektronische materialen worden ook de reststromen papier/karton, hout, metaal en plastic ingezameld en gesorteerd in Oss en/of Heesch. De directie van Van Munster geeft aan enorm trots te zijn op dit resultaat, dat mooi in lijn ligt met de groei van het bedrijf. ‘Natuurlijk zijn wij trots dat wij de eerste in Nederland zijn met deze versie van het WEEELABEX certificaat. Het past heel erg goed bij onze ambitie om steeds verder te professionaliseren.’ Aldus Ron van Nistelrooy, commercieel directeur Van Munster Recyclers en Reisswolf Heesch.


WEEELABEX ter bevordering van recycling van e-waste

WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) is een Europees initiatief dat de kwaliteit op het gebied van het be- en verwerken van elektrische en elektronische apparatuur waarborgt. Door regelmatig controles uit te voeren op de naleving van de vastgestelde kwaliteitsnormen door onafhankelijke auditors wordt de hoge kwaliteit getoetst aan de door hen opgestelde eisen. Diverse aspecten binnen het bedrijf worden getoetst, waaronder de inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste. Als resultaat schrijven zij hun bevindingen inclusief informatie over de verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten in hun rapportages.


E-waste als reststroom bij bedrijven

E-waste is een verzamelnaam voor alle elektrische en elektronische apparaten als reststroom, veelal afgedankte of afgeschreven elektrische apparaten. In elektrische apparaten zitten verschillende onderdelen die heel goed recyclebaar zijn en als nieuwe grondstof gebruikt kunnen worden.