14 april 2021

Een duurzame bijdrage aan veiliger, comfortabeler en sneller werken

In de rubriek ondernemer/bedrijf in beeld bevraagt Brabant in Business verschillende ondernemers en bestuurders. Deze week een exclusief interview met Wiltec B.V.


1. Wie zijn jullie? en wat doen jullie?

Wij leveren een bijdrage aan veiliger, comfortabeler en sneller werken. Hierin onderscheiden we drie hoofdtakken.

  • Eén onderdeel is gericht op de spuitomgeving, spuitcabines, spuitapparatuur. Dus: alle apparatuur voor het verwerken van lak, verf en kit en alles wat daarom heen nodig is. Een gezonde werkomgeving, met de beste installaties en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Alles gericht op een efficiënt proces en een topkwaliteit afgewerkt product. Dit doen wij voor grote automobiel fabrieken, timmer- en meubelfabrieken, trailerbouwers, schilders en stukadoors, enzovoorts.

  • Het tweede onderdeel is gericht op veilig en comfortabel werken. Denk aan beroepskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkplekinrichting, ergonomisch werken. Hier zijn onze klanten heel veelzijdig: denk aan bouw, transport en logistiek, offshore, maar ook hulpdiensten zoals Ambulancezorg Nederland en luchthaven Schiphol.

  • De derde tak is het leveren van facilitaire producten, voor iedere kantoor- en werkplaatsomgeving. Deze doelgroep is zo breed als het maar zijn kan: overal waar een kantoor of bedrijf is, van lokaal tot nationaal.


2. Jullie leveren dus van paperclips tot spuitapparatuur?

Ja, dat klopt. Maar het is veel meer dan dat. We adviseren en leveren alles om werken veiliger, slimmer en comfortabeler te maken. Wij zijn er voor klanten die vooruit willen, die dingen beter en efficiënter willen doen.


3. Wat houdt het MVO boek in?

Wij hebben een droom: een oneindige cirkel van hoogwaardig circulaire producten. 𝗚𝗲𝗲𝗻 𝗮𝗳𝘃𝗮𝗹, 𝗻𝗼 𝘄𝗮𝘀𝘁𝗲! Hiervoor hebben we samen nog een weg te gaan en samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Wiltec pakt daarbij actief de rol als ketenregisseur. Door onze schaal kunnen wij impact maken. Enerzijds met de ondersteunende facetten, anderzijds met de producten en diensten. Wat we doen, en wat onze ambities zijn staat in het MVO boek. Kort wat punten uitgelicht:

1. Onze mensen. Wij geloven dat je als werkgever kunt bijdragen aan het geluk en duurzame inzetbaarheid van mensen. We sturen en meten op werkgeluk, sporten samen, en zorgen voor gezond eten. Ook ontwikkelen en leren is een speerpunt, daarin werken we samen met Skillstown.

We zijn daarnaast founder en bestuurslid van AANtWERK en werken waar mogelijk samen met met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief ondernemen).

2. Milieuvriendelijke bedrijvigheid. Wij geloven dat we invloed hebben op een duurzaam en groen bedrijfsleven. Door bijvoorbeeld 800.000 wegwerpbekers per jaar te besparen, zoveel mogelijk de fietskoerier te gebruiken en 100% zelfvoorzienend te zijn in onze elektriciteitsbehoefte.

3. Duurzame producten. We geloven dat we samen met onze klanten de wereld een stukje kunnen verduurzamen. Door bijvoorbeeld te zorgen voor transparantie in de keten en duurzame producten en circulaire kledingoplossingen te bieden. Denk aan het zero waste kledingconcept dat we aan Schiphol leveren. Dit concept hebben we samen met Schiphol Group ontwikkeld en houdt in dat bedrijfskleding op een duurzame manier zeer lang wordt ingezet en dat er na het einde van de levensduur volledig circulair nieuwe bedrijfskleding van wordt gemaakt. Daar gaan we voor. En in de tussentijd toetsen we natuurlijk alle leveranciers aan onze normen.


4. Hoe gaan jullie met verduurzaming om?

Vanuit onze missie – een bijdrage aan een hogere arbeidsvriendelijkheid, meer arbeidscomfort en meer arbeidsveiligheid – pakken we de essentie van duurzaamheid. We willen namelijk een bijdrage leveren aan een vitale werkdag van mensen; om ze dagelijks gezond naar het werk, maar ook weer gezond naar huis te laten gaan. En daarnaast ervoor zorgen dat ze aan het einde van hun werkzame leven nog steeds gezond zijn en kunnen genieten van hun oude dag. Maar ook op het gebied van onze producten en oplossingen geven we aandacht aan duurzaamheid, zoals hierboven al toegelicht.

1. in de keten – naar de producent toe
We beoordelen onze toeleveranciers op welke wijze ze actief zijn op het gebied van duurzaamheid. In het productieproces (energie), de keuze voor materialen (onttrekking van grondstoffen), de inzet van arbeid en de mate van transport.

2. onze eigen rol
Op welke wijze gaan wij als organisatie om met energie, het fit en vitaal houden van onze medewerkers, de logistieke inspanningen die nodig zijn om onze producten en oplossingen bij de klant te krijgen? En op welke wijze kunnen we concepten bedenken die duurzaam zijn, zoals het hergebruik van gedragen werkkleding? Hier zijn we iedere dag mee bezig. Je ziet dat we hierin bij Ambulancezorg Nederland en Schiphol al hele mooie stappen zetten.

3. de impact op gebruikers
Op welke wijze draagt het gebruik van onze producten bij aan een hogere arbeidsvriendelijkheid en een veiliger werksituatie (van zonnebescherming tot aan minder uitstoot vanuit spuiterijen).

Op www.wiltec.nl/over-Wiltec/duurzaam-MVO lees je er alles over.


5. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in jullie branche?

Kort samengevat: we zijn van groothandel naar ketenregisseur gegaan, waarbij duurzaamheid een heel belangrijk thema is. Het grappige is dat vaak gesproken wordt over dat de toegevoegde waarde van groothandels onder druk staat. Zoals de rol van een groothandel 30 jaar geleden was, kunnen we ons dat voorstellen (producten op voorraad leggen en versturen). Het woord groothandel is eigenlijk achterhaald, moeten we dat nog wel in de mond nemen? Belangrijker is: wat bied je aan toegevoegde waarde voor de klant? Hoe help je klanten om dingen goed te organiseren? Dan pak je een rol als ketenregisseur. Zo kunnen wij de hele zorg rondom veilig werken over nemen. Denk aan klanten als Ambulance Zorg Nederland en Schiphol. Hierin werken wij samen met heel veel leveranciers waarbij wij alle leveringen regisseren én daarbij zorgdragen voor de circulaire gedachte: kleding wordt weer teruggenomen, gerevitaliseerd en opnieuw ingezet.

Een breed assortiment was en is belangrijk voor ons. We gaan altijd voor kwalitatieve producten, waarvandaan we het ook moeten importeren. Dat is niet veranderd. Doordat we in verschillende

markten actief zijn met verschillende productgroepen en concurrenten vaak maar één productgroep leverden, zijn wij altijd heel erg gebrand om een specialist te worden. We moesten ons altijd meten met specialisten en daarom hebben we enorm veel kennis en expertise opgebouwd en in huis. Dus ondanks dat we van meerdere markten thuis zijn, kunnen we in alle gebieden toonaangevend zijn. Dat specialisme is onderscheidend, met name ten opzichte van grote online platforms.

Digitalisering
Daarnaast is natuurlijk de digitalisering onmisbaar. Ook daarin moet je als groothandel (ketenregisseur) mee. Dat zien we op 2 manieren. Enerzijds is het een onderdeel van onze omnichannel aanpak, zodat klanten die behoefte hebben aan een efficiënt bestelproces en zichzelf willen servicen dat goed kunnen doen. Daar investeren we in. Of een klant ons nu aan de telefoon krijgt, onze winkel bezoekt of een accountmanager op bezoek krijgt; op alle gebieden ervaart deze klant hetzelfde en kan naar eigen wens doen wat ie wil. E-commerce is dus een mooie aanvulling op ons totale pakket en diensten. En dat wordt steeds uitgebreider, daar is steeds meer behoefte aan. Maar we hebben ook klanten die nog steeds liever bellen, dus we proberen de klant te bedienen op manier die bij hem past.

De tweede stroom bestaat uit klanten die we minder goed kennen of die zich volledig op internet bewegen en geen behoefte hebben aan persoonlijk contact. Dat is een heel ander soort werk en bedrijf. Dat is puur e-commerce en daar hebben we een apart bedrijf voor: Starxx. Starxx richt zich op die klanten, met service voorop, een groot assortiment, snelle levering, user experience. Maar veel meer gedigitaliseerd. Klanttevredenheid is natuurlijk leidend bij beide stromen.


6. Waarin onderscheidt Wiltec zich ten opzichte van de concurrenten?

Onze klanten geven aan dat ze merken dat wij er altijd naar streven om zaken een beetje sneller, slimmer en beter te doen. Daarom kiezen klanten voor Wiltec. Zo hebben wij veel aandacht voor het werkgeluk van onze medewerkers en faciliteren we op alle mogelijke manieren, zodat zij hun werk voor onze klanten gemakkelijker en beter kunnen doen. Door ons advies en begeleiding, weten klanten daarom ook zeker dat er veiliger wordt gewerkt, dat er minder ongelukken gebeuren, dat medewerkers beter in hun vel en kleding zitten. Ze hebben gewoonweg minder zorgen over wat op de vloer gebeurt. Ook facilitair gezien: het is gewoon geregeld. De opdrachtgever heeft er geen omkijken naar. Klanten hechten er waarde aan om dingen slimmer, beter en efficiënter te doen. Dus dat regelen wij. En daarnaast maken we het verschil in duurzaamheid en circulariteit in de keten. Zo zorgen wij voor een mooier morgen.

- Het totaalpakket: wij pakken het werkproces in de hele breedte mee aan. Van de omgeving waarin onze klanten werken, tot de producten die ze daarbij gebruiken en de condities van de medewerkers (kleding, schoenen, comfort en veiligheid). Door in de hele breedte te kijken, kun je heel gericht voor verbetering zorgen. Zo zorg je voor tevreden en happy medewerkers, veilige werkomstandigheden en een beter resultaat.

- Kennis en specialisme: we hebben veel ervaring en expertise in huis, voor ieder onderdeel. Door onze jarenlange ervaring binnen veel soorten bedrijven, hebben we heel veel kennis opgebouwd waarmee we andere bedrijven weer kunnen inspireren en helpen. Dat specialisme is onderscheidend, met name ten opzichte van grote online platforms.

- Voorraden: voorraadposities voor een bedrijf als Wiltec blijken op momenten van schaarste van uitermate groot belang. Dat hebben we bijvoorbeeld het afgelopen jaar gezien als het gaat om de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het kunnen leveren bepaalt voor een

belangrijk deel de (toegevoegde) waarde van je bedrijf, vanuit optiek van de klant. Ons groothandel DNA geeft ons op dit terrein een voorsprong. We zijn gewend om voorraden aan te houden. We merken in de markt dat we daarin vaak nog onderscheidend zijn.

Met de verschuiving naar een direct leverende rol naar klanten hebben we ook stappen gezet in ons eigen logistieke model. Investeringen in datawarehousing software, orderpicking technologie waren nodig om op te schalen naar de ‘snel-lever’ verwachtingen die klanten door de enorme toename van e-commerce hebben.


6. Wat zijn jullie grootste successen tot nu toe?

We hebben heel veel mooie klanten en cases waarop we trots zijn. Een paar voorbeelden:

- Ambulancezorg Nederland

- Schiphol

- DAF

- VDL Nedcar

- NedTrain

- VolkerWessels

- en daarnaast zeer veel grote en kleine organisaties in de regio. Meer klantcases vind je op www.wiltec.nl.


8. Waar hopen jullie over 5 jaar te staan?

We hebben een missie, als ‘werkverbeteraar’, zoals bij de eerste vraag omschreven. We willen als die partner onze klanten echt verder helpen. Vooruitgang leveren. En waar mogelijk, op een duurzame manier.

Als partner voor klanten willen we onze rol als producten en oplossingen aanbieder verder versterken. Deels zullen we daarvoor extra ‘aanbod’ toevoegen, we zullen ook meer en meer als kennispartner actief zijn op thema’s die met veilig, duurzaam en efficiënt werken te maken hebben.

We hebben een stevige groeiambitie omdat wij ervan overtuigd zijn dat iedereen die dagelijks aan het werk is, beter en prettiger moet kunnen werken. Om die groeiambitie te realiseren luisteren we vooral naar onze klanten en vullen we de afgetekende klantbehoefte in door lancering van nieuwe concepten en het verbreden van ons productenaanbod. De basis van onze groei is altijd autonoom, en de basis daarvoor zijn tevreden klanten. Voor een deel zal onze groei ook gerealiseerd worden door gerichte overnames. Hier gaan we in 2021 flink aan werken, maar ook de jaren erna