Partner

7 juli 2022

Financieel & JuridischInnovatie & Duurzaamheid

DUURZAAMHEID IS KEY

“We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk”, stelt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Relatiemanagers Hafid El Boughlali en
Remko Verhappen van ABN Amro Real Estate Zuid Nederland staan in hun vakgebied voor dezelfde transitie: “Ons werk staat niet meer voor sec het organiseren van financiering voor vastgoed. We hebben duurzaamheid en circulaire oplossingen op één gezet: duurzame vastgoedontwikkeling is een business case. Daar zetten we als bank hoog op in.”

Hafid El Boughlali en Remko Verhappen zijn doorgewinterde professionals als het gaat om het financieren van vastgoed in
de regio. Zij zijn strategisch gesprekspartner voor hun klanten
en werken steeds aan het opbouwen van een duurzame
relatie. Het klantenbestand bestaat met name uit professionele vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars. Vanuit kantoor Eindhoven bedient het Real Estate regioteam Zuid het markgebied

Brabant en Limburg. Het team bestaat momenteel uit 4 relatiemanagers en gezien de ambities wordt er momenteel gekeken naar uitbreiding van het team.
Het vak vastgoedfinanciering is anno 2022 – gedwongen door de ontwikkelingen in de maatschappij – uitgebreid met kennis en expertise over duurzaam bouwen en beheren van vastgoed.

Groene plannen
“We proberen impact te maken. Onze vastgoedklanten kunnen gebruik maken van verschillende ‘groene’ mogelijkheden”, legt Hafid uit. “Bijvoorbeeld met groenfinanciering uit ons groenfonds en groencertificaten via het RVO. Via deze weg kunnen klanten aanspraak maken op een goedkopere financiering.” Groene financiering vraagt om een goed onderbouwd plan hebben dat gericht is op duurzaam bouwen -en ontwikkelen, maakt niet uit in welke sector. “We bedienen onze bestaande klanten, maar we staan open voor nieuwe prospects. We kijken veel naar de behoefte van de markt en de ontwikkelingen in de maatschappij. Kijk maar eens naar de verplaatsing van de retailfunctie in de koopgoot naar het online winkelen. Of de functieveranderingen binnen kantoorpanden: wat is het gevolg van het succes van het hybride werken? En wat doet de stijging van de energiekosten voor jouw businesscase?”

Andere businessmodellen
“We hebben als bank bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat betekent voor ons dat we meebewegen in de veranderingen en kijken naar nieuwe businessmodellen,” vertelt Hafid. “In de praktijk komt het erop neer dat we niet meer solo kunnen opereren. Tegenwoordig maken we veel vaker onderdeel uit van samenwerkingsverbanden met gemeenten en provincie”, vult Remko aan. “We zullen het samen moeten doen, iedereen staat voor dezelfde maatschappelijke vraagstukken, zoals de krapte op de woningmarkt. Dat kun je niet alleen oplossen.” “Zeker nu is het belangrijk om gezamenlijk met de klant op te trekken in de ontwikkelingen van de huidige tijd”, stelt Hafid. “Wij breiden dagelijks onze expertise uit als het gaat om kennis en mogelijkheden rondom duurzaamheid. Daarmee helpen we onze klanten in het investeren en toepassen van circulaire oplossingen in hun vastgoedobjecten. ABN Amro streeft daarbij naar meer: we zetten liever nog een stap extra.” “Belangrijk voorbeeld is de Energielabel-C verplichting voor kantoren per 1 januari 2023,” vult Remko aan. “Dat houdt in dat kantoren aangepast moeten worden aan de normen van het energielabel-C. Denk aan energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik van zonnepanelen, dubbel glas en isolatie. Wij gaan daar verder in. Onze missie is om in 2030 onze hele hypotheek -en commerciële vastgoedportefeuille op gemiddeld label A te hebben. Het is heel zinvol om daarover nu al met de klant in gesprek te gaan en voorbereidingen te treffen voor de langere termijn. Ook dit doen we niet alleen. We werken nauw samen met relevante marktpartijen. Daarnaast beschikken we over subsidie-experts die onze klanten kunnen ondersteunen bij een subsidieaanvraag voor de verduurzaming.”

Seniorenwoningen
Het andere maatschappelijke vraagstuk van nu: de krapte op
de woningmarkt. Er is daarbij veel aandacht voor de bouw van starterswoningen. Remko maakt zich ook sterk voor de bouw van seniorenwoningen. “Het bouwen van seniorenwoningen levert beweging op over de hele linie. Eén verhuisbeweging brengt
zes andere verhuisbewegingen op gang. Het stimuleren van de verhuisbewegingen zorgt voor de broodnodige dynamiek in de woningsector. “Als die verhuisbeweging in gang wordt gezet, komen er woningen vrij voor startende jongeren. Bovendien is het voor de thuiszorg veel efficiënter om hun klanten te verzorgen in een seniorencomplex in plaats van verdeeld over de hele regio.”

Groene plannen welkom!
“Iedereen in de vastgoedbranche, die rondloopt met een goed plan voor het verduurzamen van vastgoed,” rondt Hafid af, “is van harte uitgenodigd voor een goed gesprek in ons opnieuw ingerichte pand aan de Vestdijk in Eindhoven. Die heerlijke, eerste indruk van de open en groene ruimte bij binnenkomst, willen we onze contacten niet ontnemen.”