Ga terug

10 december 2020

mobiliteit

Duidelijke kaders en concrete doelen nodig voor ontwikkeling Fellenoord in Eindhoven

Beschrijf duidelijke kaders en concrete doelen voor een succesvolle ontwikkeling van het stationsgebied, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Eindhoven. De gemeente had de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

De gemeente Eindhoven wil het gebied rond station Eindhoven Centraal ontwikkelen tot ‘Internationale Knoop XL’. Groot onderdeel van dit gebied wordt Fellenoord, met ambities voor verstedelijking, duurzame energie en mobiliteit. Voordat de gemeenteraad besluit over het plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Stel duidelijke onder- en bovengrenzen aan de doelen voor Fellenoord, zegt de Commissie, want die maken het eindbeeld concreet en meetbaar. Geef bijvoorbeeld aan hoeveel groen en hoeveel parkeervoorzieningen er moeten komen. Op die manier wordt duidelijk wanneer de gemeente tevreden is en weten marktpartijen, die onderdelen van het gebied gaan ontwikkelen, wat hun manoeuvreerruimte is.

De ontwikkeling van het plan kent een aantal onzekerheden, onder andere op het gebied van klimaatverandering en mobiliteit. Met scenario’s en gevoeligheidsanalyses zijn verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Gebruik die om de effecten voor milieu en leefomgeving te laten zien.

Ook adviseert de Commissie voor en na de ontwikkeling gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld het aantal woningen en het type bedrijven in Fellenoord. Hiermee kan de gemeente volgen of de ontwikkelingen goed aansluiten bij de ambities en bijsturen als dit nodig is.