Ga terug

16 oktober 2019

Tech, Ict & Smart

Dream it. Do it. Make it. The Future of Smart Industry starts here.

Midpoint Brabant is hét samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant en vormt de schakel tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ons Smart Industry programma helpt ondernemers met ondernemingsplannen, innovatiefinanciering, haalbaarheidsstudies, gerichte opleiding en kennisoverdracht bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en om deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. De regio Midden-Brabant kent een grote vertegenwoordiging industrieel MKB, gereedschapsmakers, metaalbedrijven, machinebouwers en kunststofbedrijven. Samen met onze netwerkpartners zorgen we voor innovaties die de economie slimmer, sterker én duurzamer maken.

Ondersteuning digitalisering

Bij Midpoint Brabant Smart Industry ligt de focus op digitalisering in relatie tot het (verder) ontwikkelen van voorspelbaar onderhoud, 3D printing, nieuwe materialen, productietechnieken, data en simulatie. In aansluiting op o.a. de nationale Smart Industry Agenda en de agenda’s van Smart Industry Hub Zuid en het Data Value Center Smart Industry. Daarbij zetten we in op samenwerkingen met kennisinstellingen en het ontsluiten van kennis en kunde voor het mkb.

Campione 2.0

CAMPIONE is het eerste nationale Smart Industry Fieldlab project, waarvan het centrale Fieldlab gevestigd is op Gate2 in Gilze en Rijen. Hier worden innovaties gericht op voorspelbaar onderhoud in de procesindustrie getest en richting toepassing en businesscases gebracht. In de tweede fase (CAMPIONE 2.0) zal het netwerk en de opgedane kennis breder worden ontsloten voor het mkb in Midden- en West-Brabant. Bedrijven en kennisinstellingen gaan op basis van zelf ingebrachte casussen experimenteren met de mogelijkheden van smart industry, zoals data science, internet of things, virtual- en augmented reality en robotica. CAMPIONE 2.0 zal aandacht schenken aan de harde kant van smart industry (technologie en innovatie), als ook de zachte kant (arbeidsmarkt en vaardigheden) en organisatorische aspecten (nieuwe businessmodellen, contracten).

“Bedrijfsinnovaties operationeel maken die tot nieuwe business leiden. Daar gaat het om bij Midpoint Brabant”, stelt programmamanager Pierre van Kleef van Midpoint Brabant Smart Industry. “Wij leiden op, trainen de nieuwe generatie, onderzoeken nieuwe kansen en werken samen met mensen en organisaties die elkaar versterken. Dat die formule goed werkt, blijkt uit het feit dat naast toonaangevende grote bedrijven als Ericsson, Tesla, Bosch Transmission Technology, FujiFilm er talloze hoog innovatieve mkb-bedrijven gevestigd zijn in Midden-Brabant. Met bedrijven en kennisinstellingen werken wij aan innovatieprojecten op het terrein van digitalisering, robotisering, voorspelbaar onderhoud en nieuwe productiemethoden en technieken.”

5G Testlab op bedrijfscampus van Ericsson

Met het ‘on air’ gaan van het nieuwe 5G basistation in Rijen zet Erisson een belangrijke stap richting de toekomst van 5G telecommunicatienetwerken. Doel van het nieuwe 5G Test Lab is om in het echte bestaande netwerk, ervaring op te doen met nieuwe 5G-technology en diensten die met 5G mogelijk worden. Het biedt de mogelijkheid om use cases in de praktijk te toetsen. Verbeteringen ten opzichte van 4G zijn dat er bij 5G een veel snellere data-overdracht mogelijk is, dat de reactietijd veel korter is en verbindingen betrouwbaarder zijn. 5G antennes kunnen voor meer apparaten tegelijkertijd een draadloze verbinding verzorgen en verbruiken minder energie voor het zenden en ontvangen. 5G kan de toenemende vraag naar mobiele data opvangen en maakt vele nieuwe toepassingen mogelijk. Denk aan ziekenhuisoperaties op afstand, zelfrijdende auto’s en virtual reality. Maar ook drones die pakketjes afleveren en verregaande automatisering en robotisering van industriële productieprocessen.Binnenkort wordt ook het Fieldlab Campione, gevestigd in Gate2 op de Aerocampus, ontsloten met 5G voor Industrie 4.0 toepassingen. Bedrijven zijn welkom om met ons in gesprek te gaan en te bekijken hoe nieuwe pilots en use-cases gevormd en getest kunnen worden.

Cyber Physical Factory (CPF)

Ter versterking van het innovatie ecosysteem in Midden-, en West-Brabant wordt met industriële bedrijven, Avans Hogeschool en Midpoint Brabant Smart Industry aan de realisatie gewerkt van een Cyber Physical Factory (CPF). De afgelopen 8 jaar is met bedrijven en kennisinstellingen aan een innovatie omgeving gebouwd voor het industrieel midden- en kleinbedrijf op het gebied van nieuwe productiemethoden, simulatie, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, predictive maintenance en 5G technology. Het nieuwe lectoraat Datascience van Avans wordt op Gate2 gevestigd ter versterking/als onderdeel van het fieldlab. CPF is onderdeel van de Gate2 technology innovation & application hub en de Aeroparc Campus waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken aan kennis- en projectontwikkeling, opleiding/training, bedrijfsopdrachten, pilotstudies en onderzoek.

Kraamkamer van Smart Industry starters

Gate2 is, zo stelt programmamanager Pierre van Kleef, dé kraamkamer van Smart Industry startups in Midden-Brabant. “Wij organiseren themabijeenkomsten, voeren haalbaarheidsstudies uit met en voor bedrijven, brengen bedrijven bij elkaar voor de uitvoering van concrete innovatieprojecten, ontwikkelen een testomgeving en helpen met financiering voor projecten. Daarnaast bieden wij huisvesting en begeleiding aan startups.”

Ondernemers die meer willen weten over de dienstverlening van Midpoint Brabant Smart Industry, deelname aan het Cyber Physical Factory, het nieuwe 5G Testlab - of Campione 2.0, kunnen contact opnemen met Pierre van kleef, programmamanager Smart Industry Midpoint Brabant via: pierrevankleef@midpointbrabant.nl

Gerelateerd