16 maart 2023

Leisure & Cultuur

De Suite: doorontwikkeling naar een bruisend cultuurcentrum

Cultuurhuis de Suite, gelegen in Burgerhout, een bruisend cultuurcentrum met het accent op jeugd. Hier hebben onderwijs, cultuur en ondernemen een plek. Dat is hoe De Suite er in de toekomst uit moet zien. Hoe gemeente Roosendaal dit gaat realiseren? Dat onderzoekt kwartiermaker Pieter Verduin.

Onderzoek
Als kwartiermaker gaat Pieter Verduin aan de slag met de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe maken we van De Suite een bruisend cultuurcentrum waar onderwijs, cultuur en ondernemen een plek krijgen met accent op jeugd? In het onderzoek wordt ook de mogelijkheid tot een eventuele samenwerking met Cultuurhuis Bovendonk onderzocht. Daarnaast bekijkt Pieter ook hoe de huidige gebruikers zich samen kunnen profileren en hoe het gebouw optimaal gebruikt kan worden ten gunste van (nieuwe) gebruikers. Alle aspecten worden meegenomen: beheer, huidig en toekomstig gebruik, onderlinge samenwerking, aantrekken nieuwe huurders en andere punten die de betrokkenen inbrengen.

Stimulans voor kunst en cultuur
Gemeente Roosendaal wil dat de stad en dorpen aantrekkelijk zijn om in te wonen. Dat vraagt onder andere om een divers en aansprekend aanbod op het gebied van cultuur. Iedereen moet kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Daarvoor zijn cultuurcentra zoals De Suite onmisbaar.

We streven naar een volwaardig cultuuraanbod dat steeds aansluit bij de beleving van mensen. Dat vraagt om een culturele sector die onderscheidend is en is gericht op cultuurdeelname en beleving. Wethouder Arwen van Gestel: ‘Inwoners moeten makkelijk kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Om dit zo toegankelijk mogelijk te maken, moeten die activiteiten dicht bij onze inwoners plaatsvinden. En dus moeten we in de wijken en dorpen zichtbaar blijven. Daarom zoeken we naar een passend vervolg voor de invulling van De Suite.”