Ga terug

9 juli 2019

De provincie Noord-Brabant investeert het komende jaar bijna € 4,4 miljoen in de restauratie van monumenten en onderhoud van molens.

Het grootste gedeelte daarvan (€ 4 miljoen, inclusief € 2 miljoen rijkssubsidie) is voor het restaureren van rijksmonumenten. Het bedrag voor rijksmonumenten (€ 4 miljoen) is bedoeld voor de sobere en doelmatige instandhouding van het casco van monumenten. De regeling wordt op 1 oktober 2019 opengesteld, vanaf dat moment kunnen subsidieverzoeken ingediend worden. De subsidie is bedoeld voor monumenten die passen binnen een van de verhaallijnen van het erfgoedbeleid: religieus erfgoed, militair erfgoed, industrieel erfgoed en kastelen en landgoederen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Molens

Daarnaast investeert de provincie € 380.000 in het onderhoud van molens. Deze regeling wordt namens de provincie uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Brabant, en op 9 juli 2019 opengesteld.

Verhalen zichtbaar maken

Gedeputeerde Marianne van der Sloot (Samenleving, Cultuur en Erfgoed): “Erfgoed is belangrijk omdat het Brabanders met elkaar verbindt, en daarmee een bijdrage levert aan het blijfklimaat in Brabant. Het is prachtig om te zien hoe veel vrijwilligers zich bezighouden met ons gemeenschappelijk verleden, en daarmee ook met onze toekomst. Ik ben daar trots op, en vind het geweldig dat we daar met deze forse financiële injectie een stevige bijdrage aan kunnen leveren. Zo houden we, samen met Brabanders, ons erfgoed en de verhalen die daarbij horen, ook de komen jaren levend.”

Gerelateerd