Partner

2 december 2020

Financieel & JuridischTraining & Opleiding

De nieuwe salarisdrempels voor hoogopgeleide migranten in 2021

De nieuwe bedragen zijn van toepassing op nieuwe aanvragen en/of uitbreidingen die de Immigratie en
Naturalisatiedienst (‘IND’) op of na 1 januari 2021.

Als je een hooggekwalificeerde migrant wilt inhuren, moet jij de hieronder vermelde minimumlonen betalen:
– Hoogopgeleide migranten van 30 jaar en ouder: 4752 EUR per maand
– Leeftijd 30 jaar en jonger: 3484 EUR per maand
Voor afgestudeerden van Nederlandse universiteiten of internationale universiteiten
in de top 200 van een van de ranglijsten, die binnen drie jaar na het afstuderen in dienst komen: 2497 EUR per maand