19 november 2021

Nieuws

Daling WW-uitkeringen houdt aan in Brabant, veel kansrijke beroepen

De daling van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant houdt aan. In oktober was er sprake van een afname van 4%. Daarmee telde de provincie Noord-Brabant eind oktober 30.660 WW-uitkeringen. Landelijk bedroeg de afname net als in Noord-Brabant 4% op maandbasis, daarmee is het aantal uitkeringen landelijk onder de grens van 200.000 gekomen.

Krapte in Noord-Brabant in bijna iedere beroepsklasse
In Noord-Brabant is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. De spanningsindicator van UWV laat zien dat de krapte zich manifesteert in bijna iedere beroepsklasse. Dat betekent dat er meer vraag dan aanbod is voor een groot aantal beroepen op de arbeidsmarkt. Alleen creatieve en taalkundige beroepen hebben een gemiddelde spanning. De arbeidsmarkt is zeer krap voor ICT-beroepen, technische beroepen en voor openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen. De spanning is, in vier van de vijf Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s hoger dan het landelijk gemiddelde.

Veel regionale kansen voor werkzoekenden
De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat veel beroepen op de (regionale) arbeidsmarkt als kansrijk kunnen worden aangemerkt. Zo kwamen er in de laatste update van de landelijke lijst met kansrijke beroepen meer beroepen erbij dan dat er beroepen van de lijst verdwenen. Bij de nieuwe beroepen op de lijst ging het met name om beroepen die vóór de coronacrisis ook al goede kansen boden op werk. Nieuwe beroepen op de lijst waren bijvoorbeeld beroepen in de horeca, zoals: restaurantkok en medewerker bediening horeca. En ook in de detailhandel: verkoopmedewerker elektronica en bouwmarkten. Op 2 november publiceerde UWV ook een lijst met kansrijke beroepen voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s. Deze regionale overzichten met kansrijke beroepen zijn gebaseerd op cijfers over de afgelopen maanden. Daarbij is vooral gekeken naar de verhouding tussen het aantal (openstaande) vacatures en werkzoekenden.

Veel beroepen op de kansrijke beroepenlijsten van de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s komen overeen met de landelijke kansrijke beroepen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: vrachtwagenchauffeur, verkoopmedewerker voedingsspeciaalzaken, medewerker bediening horeca, monteur machines en installaties, algemeen verpleegkundige en applicatie- en functioneel beheerder. Er zijn ook beroepen die vooral in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s (West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Helmond-De Peel, Midden-Brabant en Noordoost-Brabant) kansrijk zijn en niet op de landelijke lijst van kansrijke beroepen terugkomen van juni 2021. Dit komt met name doordat de verhouding tussen het aantal vacatures en werkzoekenden in bepaalde arbeidsmarktregio’s gunstiger is dan landelijk zoals in onderstaande tabel te zien is.

Selectie van regionale kansrijke beroepen in Noord-Brabant, maar landelijk niet kansrijk

In de tabel (bijlage) is zichtbaar dat er regionaal vooral veel kansen zijn binnen transport en logistieke beroepen. Zo is de industrie een belangrijke sector in Noord-Brabant en is er in deze sector veel vraag naar bepaalde logistieke beroepen zoals heftruckchauffeur. Ook de groothandel waar veel vraag is naar onder andere logistiek medewerkers is in Noord-Brabant een relatief grote sector. Andere logistieke kansrijke beroepen in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s zijn: vuilnisophaler en magazijnchef.

Ook in tal van andere beroepsklassen komen kansrijke beroepen voor. Commercieel medewerker binnendienst is een voorbeeld van een beroep dat kansrijk is in diverse Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. In de schoonmaak en reiniging nemen de kansen op werk ook toe. Zo zijn er veel kansen voor schoonmakers in kantoren en bedrijven in Noord-Brabant. Verder is huishoudelijk medewerker (hotel en instelling) ook kansrijk in enkele Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s.

Soms zijn er per beroep te lage aantallen om goede uitspraken te doen en kunnen alleen op landelijk niveau beroepen in beeld worden gebracht. Kijk daarom ook in het landelijk overzicht kansrijke beroepen. Er zijn bovendien nog steeds beroepen die juist geen goede kans op werk bieden, vaak omdat er ten opzichte van de vraag veel aanbod is van werkzoekenden. Die staan in het landelijk overzicht minst kansrijke beroepen. Voor een aantal daarvan maakt UWV inzichtelijk welke overstapberoepen een betere kans bieden op werk.

Aan de slag in kansrijke beroepen
Voor sommige kansrijke beroepen zijn bepaalde vaardigheden, certificaten of specifieke kennis nodig om aan de slag te gaan. Daarom zijn er in Noord-Brabant verschillende leerwerktrajecten die werkzoekenden helpen om aan de slag te gaan in een kansrijk beroep. Voorbeelden hiervan zijn:
 Leren en werken in de horeca: op de regionale arbeidsmarkt kunnen werkgevers vacatures voor zelfstandig werkend kok moeilijk invullen. Leerwerkloket Zuidoost-Brabant, Summa College, PM-arbeid, 04Werkt en UWV hebben de handen ineengeslagen voor een opleiding tot kok. Het hele traject bestaat uit maatwerk, afgestemd op de kandidaat voor mbo 1, 2 en 3.
 Omscholen binnen 6 weken: van metaalbranche tot stukadoor, van productie tot schilder. Binnen 6 weken kunnen werklozen zich om laten scholen om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Het Opleidingscentrum West-Brabant verzorgt onder andere korte praktijkopleidingen tot stukadoor, schilder, metselaar, afbouw of timmerman.
Verschillende werkzoekenden hebben door de samenwerking met het opleidingscentrum al een nieuwe kans gekregen. Tijdens deze oriëntatie cursus maken de kandidaten kennis met 5 verschillende beroepen binnen de bouw, zoals metselaar, timmerman en schilder.