27 augustus 2020

Tech, Ict & Smart

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport draait op volle toeren Oprichter BDO blijft actief partner van CWB

EINDHOVEN – Bijna een jaar na de opening door staatsecretaris Mona Keijzer, draait het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) op volle toeren. Dat doet ze met hulp van BDO, waarmee de stichting een exclusief partnerschap is aangegaan. BDO biedt CWB participanten namelijk diverse vormen van dienstverlening aan op het gebied van cyberveiligheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om penetratietesten door ethische hackers, implementatie van beveiligingsstandaarden en advies aan raden van bestuur of management teams. Mocht een lid desondanks toch slachtoffer worden van een cyberaanval, dan biedt het digitale forensics en incident response team van BDO hulp.

Sandra Konings, partner BDO en voorzitter van de Eindhoven Cyber Security Group (ECSG), is blij dat de nauwe band met het CWB blijft bestaan. Ze heeft het CWB destijds opgericht in opdracht van de ECSG samen met onder andere Brainport Development, Brainport Industries en de Provincie Noord-Brabant.

Sandra: ‘De hightech industrie is belangrijk voor de Nederlandse economie. In deze industrie zijn organisaties sterk met elkaar verbonden. Dat schept unieke kansen, maar maakt de keten ook kwetsbaar. Het is daarom van belang dat alle schakels in deze keten voldoende weerbaar zijn tegen cyberaanvallen. Het CWB speelt daarin een centrale rol; het alarmeert, informeert en verbindt.’

Juist nu is de samenwerking van enorm belang: enerzijds heeft cybercriminaliteit sinds corona een vlucht genomen, anderzijds worden operationele processen steeds meer gedigitaliseerd met als gevolg een toename in aanvallen op administratieve systemen (logistiek en financieel) en op industriële systemen (proces controllers). De aanvallers zijn uit op financieel gewin en zetten systemen stil in ruil voor losgeld. Daarnaast staat de hightech industrie extra onder druk, doordat statelijke actoren op zoek zijn naar de Nederlandse hightech kennis. Dit intellectueel eigendom is veelal beschikbaar bij meerdere organisaties in de keten. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk de hele keten meer weerbaar te maken tegen dergelijke bedrijfsspionage.

Gerelateerd