Partner

12 juni 2023

Column Jorrit Dekkers

De rust bewaren

Het klinkt zo makkelijk, zeker als iemand van de bank het zegt. 'Zie het als een kans, kijk naar het positieve.' Maar als agrarisch ondernemer moet je tegenwoordig wel helemaal uit positiviteit zijn opgetrokken, wil je in deze tijd nog om de bedreigingen heen kunnen kijken. 


En tóch. Toch denk ik dat er ook de komende jaren ruimte is voor nieuwe kansen en nieuw perspectief. Natuurlijk zitten we in een enorm hectische tijd. Ik kan me dan ook levendig voorstellen dat je, werkzaam in deze sector, soms niet weet wie of wat je moet geloven. En vooral: in welke richting je je eigen ondernemerschap het beste kunt vervolgen.


Daarom is het juist in deze hectische tijd belangrijk om even een stap terug te doen. Om de rust te bewaren en niet in paniek te raken. Overzie wat er allemaal gebeurt en zoom even uit. Kijk van een afstandje naar je onderneming. Wat komt er allemaal op jouw agrarisch bedrijf af? En wat betekenen die ontwikkelingen voor je bedrijfsvoering? Maar vooral ook: welke kansen liggen er voor het grijpen? Nu komt het aan op écht ondernemerschap. 


Wij zien dat in crisistijden vaak de échte ondernemers opstaan. Wat hen kenmerkt?  Ze raken niet in paniek én reflecteren goed op zichzelf en op hun omgeving. Kortom: het boerenverstand voert de boventoon. 


Ik zie genoeg voorbeelden voorbijkomen van ondernemers die met een portie nuchterheid en boerenverstand naar de huidige situatie kijken. Neem die jonge ondernemer die het melkveebedrijf van zijn ouders zou overnemen. Er was alleen één ‘maar’… de onderneming had oude stallen, was slecht verkaveld én grensde aan een Natura2000-gebied. Ik hoef je niet uit te leggen dat het bedrijf, niet in de huidige vorm kan blijven bestaan. Daar liet deze ondernemer zich niet door uit het veld slaan. Hij ging op zoek naar een plek waar hij zijn agrarische dromen wel kan laten uitkomen. En dus kocht hij zich in een bedrijf in, van melkveehouders die geen opvolgers hadden. Zij blij, hij blij. Op naar een toekomstbestendig melkveebedrijf. 


Ja, ik realiseer me. Het klinkt gemakkelijk. Zeker als ik, 'iemand van de bank', het zegt. Maar wie de cyclus van het ondernemerschap kent, weet dat er na de downs ook altijd weer nieuwe ups komen. Zeker voor de ondernemers die niet meteen na iedere vooraankondiging in de actiestand gaan. De huidige tijd vraagt volgens mij om een geduldige houding. Kijk naar wat er gebeurt, zoek naar nieuwe kansen en blijf geloven in het positieve. Een sector die verandert, biedt altijd nieuwe mogelijkheden. En wil je er een keer over komen praten? Onze deur staat altijd open.

Jorrit Dekkers,
directeur Food & Agri regio Oost-Brabant