9 maart 2022

mobiliteit

Campagne levert gemeente ruim 1000 tips voor verkeerslichten op

In oktober 2021 publiceerde gemeente Eindhoven een interactieve verkeerslichtenkaart. Deze kaart, en een daaraan gekoppelde social media campagne, leverde de gemeente tot nu toe ruim 1000 tips op over de totaal 180 kruisingen in Eindhoven. Een verkeerskundige heeft alle meldingen bekeken. Er zijn inmiddels 35 onderzoeken gestart naar verbeteringen. Deze hebben geleid tot 15 concrete verbeteringen op straat. De andere onderzoeken lopen nog.

De verkeerslichtenkaart is een proef om inwoners te betrekken bij mogelijke verbeteringen. Inwoners kunnen een melding doen over een specifieke kruising en situatie. De verkeerkundige heeft direct alle benodigde informatie en kan onderzoek doen. Op de kaart kunnen inwoners ook eerder gestelde vragen en de reacties van de gemeente zien. Zo wil de gemeente meer inzicht geven in hoe verkeerslichten werken en vragen en meldingen transparant maken. “Ik vind het belangrijk dat we ook goed luisteren naar de ervaringen van mensen op straat” zegt wethouder mobiliteit Monique List, “We zijn allemaal weggebruikers, en dagelijks ervaren we waar het goed of minder goed gaat. Naast onderzoek dat we als gemeente zelf doen, kunnen we óók deze ervaringen van inwoners en bezoekers gebruiken om ons verkeersnet te verbeteren. En we kunnen ze uitleggen waarom bepaalde situaties zo zijn.”

Campagne Veilig en vlot
Om inwoners meer bewust te maken van de werking van verkeerslichten en de verkeerslichtenkaart, publiceerde de gemeente vijf video’s op social media. In deze video’s leggen verkeerskundigen uit hoe verkeerslichten werken. En ze geven toelichting op specifieke locaties, zoals de Sterrenlaan en de Vestdijk.

Meldingen
Op de campagne kwamen ook veel meldingen binnen over andere onderwerpen, zoals wegindeling, opstelruimte of prioritering van bepaalde vervoersmiddelen. Ook deze meldingen zijn in samenwerking met andere deskundigen binnen gemeente Eindhoven onderzocht en beantwoord. Deze onderwerpen zijn complexer. Een korte termijn oplossing is vaak niet mogelijk omdat de verandering bijvoorbeeld veel invloed heeft op de omgeving. Hiervoor is meer afstemming nodig.  

Meldingen spreken elkaar soms ook tegen, bijvoorbeeld als het gaat om welk vervoersmiddel prioriteit zou moeten hebben op een kruising. Eindhoven werkt aan een autoluw centrum en stimuleert actieve vervoerswijzen (lopen, fietsen) binnen de Ring. Op de Ring is juist een vlotte doorstroming van auto’s door Eindhoven belangrijk, zodat deze het centrum mijden. Daarnaast werkt Eindhoven aan een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk, gericht op de bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van verschillende locaties binnen Eindhoven.

Onderzoek en vernieuwing
Naast deze vraaggestuurde aanpak, doet de gemeente structureel onderzoek naar het functioneren van verkeerslichten. Veiligheid en doorstroming staan daarbij voorop. In 2021-2023 voert Eindhoven daarnaast versneld onderhoud uit en vernieuwt het verkeerslichten. Op deze manier wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan het functioneren van de verkeerslichten.