16 maart 2022

Nieuws

Burgemeester de Hoon-Veelenturf over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Op 24 februari 2022 vielen Russische strijdkrachten Oekraïne binnen. Veel Oekraïners moesten hun thuisland ontvluchten. Een grote groep Oekraïense vluchtelingen zal naar Nederland komen. Een aantal van hen zullen tijdelijk opgevangen worden in Baarle-Nassau. Burgemeester Marjon de Hoon – Veelenturf legt uit hoe Baarle-Nassau omgaat met de komst van de Oekraïense vluchtelingen, welke rol de gemeente daarin heeft en wat inwoners zelf kunnen doen.

Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor de situatie in hun thuisland. Hoe kijkt u als burgemeester tegen deze gebeurtenissen aan?

“De beelden op de televisie zijn hartverscheurend. We zien grote aantallen mensen in nood en op de vlucht voor geweld. Dat gaat door merg en been. Als burgemeester wil je dan iets doen, de handen uit de mouwen steken. Dat kan door bijvoorbeeld vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Ik zie ook heel veel initiatieven ontstaan in onze gemeente, bijvoorbeeld inwoners die vluchtelingen thuis opvangen. Dat vind ik hartverwarmend.”

 Kunt u kort uitleggen welke afspraken de gemeente Baarle-Nassau hierover heeft gemaakt met andere gemeenten?

“Alle veiligheidsregio’s hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om binnen twee weken 1.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Onze regio heeft die plekken nu gereed. Hierna moeten in de regio nog eens 1.000 plekken gereed worden gemaakt. Voor deze tweede lichting  brengt Baarle-Nassau momenteel de meest geschikte locaties in kaart.”

 Klopt het dat hierover al gesprekken worden gevoerd met vakantieparken en campings?

“Sinds vorige week zijn we inderdaad in gesprek met de recreatiebranche. We zetten in op stabiele, tijdelijke opvangplekken zoals vakantieparken. We hebben de parken, waaronder Ponderosa, eerst gevraagd of ze opvangplekken beschikbaar willen stellen. Daar werd positief op gereageerd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen aankomen en om hoeveel mensen het gaat. Als het zover is dan neemt de Veiligheidsregio contact op met de gemeente. Op het moment dat we als gemeente de opdracht krijgen om vluchtelingen te plaatsen, dan zijn we daar voldoende op voorbereid.”

 U gaf al aan dat er ook veel initiatieven ontstaan door inwoners. Wat doet de gemeente om hen te ondersteunen?

“Ik ben ontzettend blij met al deze initiatieven. Ik hoor steeds meer geluiden van mensen die Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen. Dat is heel mooi, maar brengt ook veel verantwoordelijkheden met zich mee. Vluchtelingenwerk is de organisatie die particulieren begeleidt bij de opvang van vluchtelingen en hen voorziet van belangrijke informatie. Via de gemeentelijke website www.baarle-nassau.nl/steunvooroekrainers helpen we inwoners richting de juiste instanties. Ook is daar alle informatie te vinden over andere manieren waarop inwoners kunnen helpen.”