5 augustus 2021

Brabant ontvangt € 80 miljoen voor extra impuls natuur

Eind mei heeft de provincie Noord-Brabant een aanvraag gedaan voor rijksmiddelen in het kader van de aanpak stikstof. Vandaag heeft de provincie te horen gekregen dat deze volledig is toegekend: ruim € 70 miljoen voor extra maatregelen in en om stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en bijna € 10 miljoen voor de compensatie van gekapt bos.

Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, is erg blij met het bericht: “Brabant heeft veel Natura2000-gebieden. Deze mooie, maar kwetsbare gebieden hebben zwaar te leiden onder stikstofoverbelasting en verdroging. Met deze bedragen kunnen we echt extra stappen gaan zetten om de natuur in en rond deze gebieden te herstellen en robuuster te maken, zodat ook volgende generaties kunnen genieten van onze unieke natuur in Brabant.”

Gebiedsgerichte Aanpak
Met de toegekende gelden kan de provincie de gebiedsgerichte aanpak van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof een boost geven. Daarin wil de provincie samen met Brabantse partners meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken in de zones rondom veertien stikstofgevoelige Natura2000-gebieden.

Natuurherstel en bosaanplant
Het toegekende budget bestaat uit twee delen:

  • € 70 miljoen voor maatregelen voor versnelling en intensivering van herstel van de Natura2000-gebieden. Dit budget wordt voor een periode van drie jaar beschikbaar gesteld en krijgt in samenspraak met onze gebiedspartners een bestemming. Binnen deze drie jaar moeten de extra maatregelen zijn gerealiseerd. Daarna kan de provincie weer een nieuwe aanvraag doen voor de periode 2024-2030.

  • € 10 miljoen voor de compensatie van bos dat in het kader van Natura2000-herstel vanaf 2017 is gekapt. Om de natuur in deze gebieden te herstellen was het soms nodig om bomen te kappen; dat kan met deze gelden worden gecompenseerd. Brabant start dus binnenkort met de aanplant van nieuw bos.