7 januari 2019

Brabant on track

OOR EEN STERKE ECONOMIE IS GOEDE BEREIKBAARHEID CRUCIAAL: OVER DE WEG, HET SPOOR, DOOR HET WATER EN DE LUCHT

De Brabantse economie maakt een sterke periode door. We gaan aan kop in ons land wat betreft de economische groei en op innovatiegebied behoren we zelfs tot de Europese kopgroep. Met minder van 15% van de bevolking zijn we bovendien goed voor maar liefst 20% van de export in ons land. Daardoor is de werkloosheid gedaald tot het laagste niveau in jaren. Niet alleen ontwikkelt de welvaart zich voorspoedig, het leefklimaat werd laatst door een grote groep inwoners van Brainport tijdens een inspraakbijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport met een acht beoordeeld. Dat betekent dus dat we op de goede weg zijn in Brabant. Maar het komt ons niet vanzelfsprekend aanwaaien                 Versterking van de totale infrastructuurGoede bereikbaarheid is cruciaal voor een sterke economie. Het is misschien wel de belangrijkste vestigingsvoorwaarde anno nu. Daarom zetten wij ons als regionale ondernemingsorganisatie Brabant-breed in voor goede bereikbaarheid. Dat doen we met aandacht voor alle modaliteiten, dus voor alle wijzen van vervoer. Met een plattegrond met verkeersknelpunten in Brabant als hulpmiddel zetten wij ons in voor versterking van de totale infrastructuur. Zo willen wij dat de verkeersruit in Brabant – dat zijn de snelwegen om de vier grote steden heen, dus de A58 (zuid), de A16 (west), de A59 (noord) en de A2 (oost) – drie rijbanen krijgen waar dat nu nog niet het geval is. Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ‘inprikkers’ die Brabant verbinden met de omliggende regio’s. En zo hebben we ook wensen ten aanzien van de waterwegen, de openbaar-vervoer infrastructuur, maar ook de fietsinfrastructuur heeft onze aandacht, bijvoorbeeld in relatie tot de bereikbaarheid van de regio Eindhoven-Helmond. **Eindhoven Airport ** Dat brengt ons bij Eindhoven Airport. De luchthaven is in de afgelopen sterk gegroeid, tot het huidige aantal van bijna 43.000 vliegbewegingen per jaar, van en naar bijna 80 Europese bestemmingen. Er is discussie ontstaan over de mogelijkheden voor een verdere groei. Enige groei moet mogelijk zijn, maar wel in goed overleg met de regio. Onder de regio verstaan wij héél Brabant. Wij hechten daarbij met name aan goede verbindingen met de belangrijkste economische regio’s van Europa. Het economisch belang van Brabant zetten wij dus voorop.  Dat is gekoppeld aan Eindhoven Airport om verschillende redenen. ■De directe werkgelegenheid op en rond het vliegveld groeit mee met de groei van het vliegveld. ■Brabant is bij uitstek een exporterende regio. Bij zo’n positie horen goede verbindingen met het buitenland. Vliegverkeer hoort daar bij, net als internationale treinverbindingen en goede snelwegen. ■Het bedrijfsleven internationaliseert en kent steeds meer buitenlandse investeerders. Voor buitenlandse directies van bedrijven in onze regio is een vliegveld op korte afstand cruciaal. ■Met inmiddels 100.000 arbeidsmigranten/expats zijn er steeds meer buitenlandse werknemers voor wie een korte reistijd met het ‘thuisland’ cruciaal is. ■Het is van belang dat de Brabantse economie meedraait in de wereldwijde groei van het toerisme, en dus goed bereikbaar is. Vandaar dat ‘Visit Brabant’ ons al bij binnenkomst op het vliegveld vertrouwd maakt met de Brabantse attracties.‘Brabant on Track’ is het motto van een bijeenkomst op 31 januari in de terminal van Eindhoven Airport. De bijeenkomst gaat over de groei en bloei van de Brabantse economie, de mobiliteitsvraag die dat oproept en ten slotte ook de bereikbaarheid door de lucht. Want ook die hoort daarbij.MOBILITY61