20 april 2022

LifestyleSport

Brabanders zijn meer gaan bewegen

In Noord-Brabant is het aantal inwoners dat voldoende beweegt toegenomen met 1%. De helft van alle Brabanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van beslist.nl, dat op basis van de gezondheidsmonitors van de GGD’s en het RIVM in kaart bracht hoeveel Nederlanders bewegen.

De verandering in hoeveel Brabanders zijn gaan bewegen, verschilt per gemeente. De top 5 Brabantse gemeenten waar inwoners vooral meer zijn gaan bewegen bestaat uit:

  • Vught (+7,8%)

  • Landerd (+6,8%)

  • Oosterhout (+5,6%)

  • Waalre (+5,5%)

  • Baarle-Nassau (+5,3%)

Steenbergen had met -6% de grootste daling als het gaat om hoeveel inwoners bewegen.

De helft van de Brabanders beweegt voldoende

50% van de Brabanders beweegt in 2020 voldoende. In de gemeente Vught voldoet met 55% het grootste aandeel bewoners aan de beweegrichtlijn. Inwoners van Rucphen voldoen het minst vaak aan de beweegrichtlijn: slechts 42%.

Relatief veel sportaccomodaties in Noord-Brabant

Met een groot aantal sportvoorzieningen in de buurt wordt de drempel om regelmatig te bewegen kleiner. In Nederland zijn er gemiddeld 12,5 voorzieningen te vinden per 10.000 inwoners, maar regionaal zijn de verschillen groot. Noord-Brabant heeft met 13 sportaccommodaties per 10.000 inwoners een bovengemiddeld aanbod.

Landelijke toename in beweging

Nederlanders bewogen in 2020 gemiddeld genomen vaker. Naast Brabanders zijn ook inwoners van de provincies Flevoland, Friesland, Drenthe, Limburg meer gaan bewegen. Dit was niet het geval in de andere provincies, waar inwoners in 2020 juist minder fit waren dan in 2016. Vooral in Overijssel (-3,3%) en in Zuid-Holland (-1,9%) nam het aantal mensen dat voldoet aan de beweegrichtlijn af.

Van alle provincies voldoet in Groningen het grootste deel van de inwoners niet aan de richtlijn, want slechts 44% van alle Groningers beweegt voldoende.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.beslist.nl/info/hoe-fit-is-jouw-gemeente.html