Partner

13 juni 2022

Tech, Ict & Smart

Bouwen aan je persoonlijke ontwikkeling

Janssen de Jong Groep behoort tot de top 15 van bouwbedrijven in Nederland, maar is ook internationaal actief met dochterondernemingen in het Caribisch gebied en Polen. Het is een organisatie die met de voeten in de klei staat en tegelijkertijd behoorlijk vooruitstrevend is. Zo is een leven lang leren hier in beton gegoten. Ivo van der Mark, CEO van Janssen de Jong Groep: “Ons motto is: ‘Let’s build happiness together’. Dat geldt voor de bewoners en gebruikers van onze gebouwen, maar zeker ook voor onze medewerkers”.

Janssen de Jong Groep is actief in alle stadia van de vastgoedketen: nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling. De 32 dochterondernemingen opereren zelfstandig en werken meestal onder eigen naam. Het zijn professionele specialisten die werken in units van maximaal 100 collega’s zodat medewerkers elkaar kennen, betrokken zijn en op elkaar kunnen bouwen. 

Persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van competenties zijn essentieel om succesvol te zijn; nu maar ook in de toekomst 

Ivo: “Wij bieden onze medewerkers verschillende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Naast een e-learning platform dat organisatie breed toegankelijk is en in het derde kwartaal van dit jaar gelanceerd wordt, hebben we twee programma’s ontwikkeld: het Young Potential Development Program (YPDP) en het Future Proof Leadership. Deze programma’s zijn gericht op talenten binnen onze organisatie met de ambitie zich verder te ontwikkelen. Deze opleidingsmogelijkheden zijn uniek, omdat wij actief zijn in verschillende fases van de bouwcyclus waardoor deelnemers multidisciplinair en integraal kunnen leren.”   

Onze medewerkers doen zaken met lef door samen oplossingsgericht uitdagingen aan te gaan 

“Het YPDP is een tweejarig traject waarin de ontwikkeling van de medewerker centraal staat”, vervolgt Ivo. “We bieden verdieping en delen kennis die binnen onze organisatie aanwezig is. Rode draad in het programma is persoonlijke ontwikkeling, aangevuld met kennissessies op actuele onderwerpen zodat ze zich nog breder kunnen ontwikkelen. Dit is mogelijk doordat er onderling veel kennis met elkaar gedeeld wordt vanuit verschillende disciplines. De deelnemers komen namelijk uit diverse clusters. In het programma Future Proof Leadership worden managers meegenomen in toekomstbestendig leiderschap; van taakgericht en sturend leidinggeven naar mensgericht en coachend begeleiden en van hiërarchisch instrueren naar faciliterend leidinggeven aan verschillende generaties collega’s.”  

Over boeien en binden 

De Janssen de Jong Academy is een online platform waar medewerkers vanaf september 2022 in hun eigen tempo en zelfgekozen moment bij kunnen leren. Ivo: “Bij Janssen de Jong Groep staat de medewerker centraal. Voor nieuwe collega’s zit er ook een gedeelte onboarding bij. Wij hechtten altijd al veel waarde aan een zorgvuldig onboardingsproces maar zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte wil je nieuwe medewerkers vanaf dag één boeien en op een goede manier inwerken. Bij indiensttreding bekijken we wat voor opleiding en kennis iemand heeft en wat er minimaal nodig is om de bedrijfssystemen en gebruiken eigen te maken. Daarnaast bevat het onboardingsgedeelte een aantal verplichte elementen zoals veilig werken. We bieden doorlopend een breed aanbod aan trainingen zodat medewerkers op een gemakkelijke manier kennis kunnen vergaren die aansluit op hun interesses en behoeften. Gelukkig zien we dat medewerkers vrij lang bij ons blijven werken. Dat komt onder andere door onze focus op circulariteit, de opleidingen en trainingen die we bieden en de doorgroeimogelijkheden binnen de verschillende clusters. Zo kunnen we medewerkers niet alleen binnenhalen maar ook behouden en daar zijn we best een beetje trots op! Daarnaast is het voor veel stagiaires heel interessant om op de Caribbean of in Polen buitenlandervaring op te doen. Daarmee onderscheiden we ons ook.” 

Nieuwsgierig wat Janssen de Jong Groep jou te bieden heeft?  

Kijk op: www.werkenbij-jajo.com Hier vind je alle vacatures binnen Janssen de Jong Groep, in Nederland en in de Caribbean. Staat er geen passende vacature bij? Meld je dan aan voor een job-alert en ontvang meteen een melding bij een nieuwe vacature.