Ga terug

18 januari 2019

Lifestyle

bijeenkomst Natuur in eigen hand 6 februari 2019 in Breda

Voor mensen die zelf aan de slag willen met de ontwikkeling van natuur in de omgeving. Mensen met een idee of concrete plannen om nieuwe natuur in Noord-Brabant te maken zijn welkom op de bijeenkomst “Natuur in eigen hand” op woensdagavond 6 februari vanaf 19.00 uur bij De Avenue in Breda. Voor meer informatie en aanmelden: www.ivn.nl/natuur-eigen-hand. Programma Gedurende de avond wordt men geïnspireerd met mooie voorbeelden, worden ervaringen gedeeld en worden concrete handvatten geboden om van idee naar realisatie te komen. Er worden best practices toegelicht van agrarisch, tot wonen, werken en recreëren. Op een netwerkmarkt kan men in gesprek met experts die kunnen helpen om het initiatief nog verder te brengen. Aan diverse thematafels wordt gesproken over onder andere fondsenwerving, voedselbossen, financieringsmogelijkheden en het vinden van medestanders voor het idee. Win 5.000 euro Op deze avond maakt Gedeputeerde Johan van den Hout de winnaars van de prijsvraag Natuur in eigen hand bekend. Met deze prijsvraag worden de beste ideeën voor natuurontwikkeling beloond met een bedrag van € 5.000,- voor ondersteuning om het idee verder te brengen. Een idee indienen voor de prijsvraag kan nog tot uiterlijk 11 januari 2019. Meer informatie: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. De avond wordt georganiseerd door IVN Brabant, Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie Noord-Brabant in samenwerking met coördinatiepunt landschapsbeheer van het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.

Gerelateerd