Ga terug

7 april 2020

Financieel & JuridischLeisure & Cultuur

Betaalt de NOW ook het vakantiegeld? – door Salarisnet

Bedrijven die een omzetdaling van 20 procent of meer zien, kunnen binnenkort aanspraak maken op de NOW-regeling. Daarmee ontvangen zij een tegemoetkoming tot 90 procent van de loonkosten. Maar welke loonkosten vallen daar onder? Tellen de reserveringen voor vakantiegeld hier bijvoorbeeld ook in mee? SalarisNet legt het uit.

Het UWV gaat bij de berekening van de tegemoetkoming uit van het SV-loon (het bruto loon waar de werkgeverspremies over worden berekend). Daar gebruikt het UWV de loonsom zoals die in januari 2020 is doorgegeven bij de loonaangifte. Er worden alleen temoetkomingen verstrekt tot lonen van 9.538 euro. Voor het meerdere ontvangen werkgevers geen tegemoetkoming. Dat betekent dat de NOW-regeling compenseert voor de werkgeverspremies, pensioenbijdrages en mogelijk de opbouw van het vakantiegeld voor de maanden maart, april en mei. Maar de uitbetaling van dat vakantiegeld voor het gehele jaar valt er niet onder. De werkgever had dit immers in voorgaande maanden al moeten reserveren.

Hoeveel krijg ik?

Het bedrag dat bedrijven kunnen krijgen is afhankelijk van de omzetdaling die zij zien als gevolg van de coronacrisis. Voor omzetdalingen lager dan 20 procent kunt u geen tegemoetkoming binnen de NOW-regeling krijgen. De NOW-regeling compenseert vervolgens tot 90 procent van de loonkosten. Vervolgens schiet het UWV binnen 3 à 4 weken 80 procent van dat bedrag voor. De werknemer merkt niets van de NOW-regeling. De werkgever is namelijk verplicht om 100 procent van het overeengekomen loon door te betalen.

Betaalt de NOW-regeling mee aan vakantiegeldreserveringen?

Ja, soms wel. Maar alleen als het vakantiegeld niet wordt gereserveerd door de werkgever. Als de werknemer bijvoorbeeld een all-inloon ontvangt, betaalt de NOW-regeling wel mee.

Moet ik het vakantiegeld uitbetalen?

Ja. Het vakantiegeld is onderdeel van het loon van de werknemer en moet dus gewoon worden uitbetaald. Hier voor geldt de wettelijke regeling. Vakantiegeld wordt opgebouwd van juni tot en met mei en moet in juni zijn uitbetaald. Alleen als werkgever en werknemer (in arbeidsovereenkomst of cao) anders zijn overeengekomen mag van die regel worden afgeweken. U kunt de betaling van het vakantiegeld dus niet uitstellen in verband met de coronacrisis.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd