20 november 2023

mobiliteit

Betaalbaarheid zakelijke mobiliteit hoofdpijndossier voor ondernemers, minder voor politieke partijen

Uit een mobiliteitsonderzoek van ANWB Zakelijk onder 497 ondernemers blijkt dat de betaalbaarheid van mobiliteit de grootste zorg is onder ondernemers. In dit onderzoek – gedaan in oktober 2023 - geeft maar liefst zes op de tien van de ondervraagden aan bezorgd te zijn over de betaalbaarheid van mobiliteit. Opvallend is dat in de partijprogramma's van de grotere partijen amper aandacht is voor zakelijke mobiliteit waarmee de zorgen van ondernemers verminderd kunnen worden.

 "Voor het tweede jaar op rij zien we in ons onderzoek dat betaalbaarheid van mobiliteit de grootste uitdaging is voor ondernemers," zegt Patrick van Weert, productmanager van de ANWB Zakelijk. "De voorgestelde wetswijzigingen en beleidsplannen brengen onvoorziene kosten en administratieve lasten met zich mee voor ondernemers. Als we niet voorzichtig zijn, kunnen de kosten van mobiliteit voor ondernemers onhoudbaar worden. Dit kan een rem zetten op het enthousiasme voor bijvoorbeeld duurzame mobiliteitsoplossingen. We verwachten voor 2024 dan bijvoorbeeld ook een enorme run op juist dieselbussen en niet elektrische bussen omdat dit het laatste jaar is waar de huidige voordelen voor de ondernemer gelden en ze gebruik kunnen maken van een overgangsregeling betreft zero emissie zones. "

Onlangs kwam er ook een oproep vanuit de Mobiliteitsalliantie, een verbond van bedrijven en organisaties uit de vervoersector. "Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Dat moet wel betaalbaar blijven", zegt Marga de Jager, voorzitter van zowel de ANWB als de Mobiliteitsalliantie. "Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening van burgers en bedrijven komt, zal het draagvlak daarvoor snel afnemen."

Een greep uit zakelijke wetswijzigingen voor ondernemers rond mobiliteit de komende tijd

 • Rapportageplicht CO2 (Januari 2024): Bedrijven met meer dan 100 medewerkers worden verplicht om vanaf januari 2024 hun CO2-uitstoot te rapporteren.

 • Regelgeving Zero-Emissiezones (Vanaf 2025): Bedrijfsauto's met een emissieklasse lager dan Euro 5 mogen vanaf 2025 niet meer in de binnensteden rijden. Dit valt onder de zero-emissiezones, waarvan de regels door elke stad zelf bepaald mogen worden.

 • Afschaffing BPM-Regeling voor Benzine- en Dieselauto’s (2025): De huidige BPM-regeling voor benzine- en dieselauto's komt in 2025 te vervallen. Voor volledig elektrische voertuigen blijft de uitzonderingsregel nog van kracht. De BPM zal dan berekend worden op basis van de CO2-uitstoot.

 • Afschaffing Bijtellingsvoordeel op Elektrische Auto’s (Vanaf 2026): Het huidige voordeel op de bijtelling voor elektrische auto's zal vanaf 2026 niet meer van toepassing zijn.

 • SEBA Subsidie voor Elektrische Bedrijfsauto’s (Tot Eind 2025): Ondernemers en non-profitinstellingen kunnen bij de aankoop van een nieuwe elektrische bedrijfsauto een subsidie van maximaal 5.000 euro ontvangen. Deze subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025, met een jaarlijks maximaal subsidiebudget, dat voor 2023 bijvoorbeeld 33 miljoen euro bedraagt.

 • Verhoging Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor Bestelwagens (Vanaf 2025): In 2025 komt er een algemene verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelwagens. De belastingverhoging bedraagt standaard 15 procent en zal in 2026 verder verhoogd worden met 6,96 procent.

"We begrijpen allemaal de noodzaak van verandering en zijn bereid daaraan bij te dragen, maar de vraag blijft: hoe gaan we dat doen en wie gaat de rekening betalen?” vervolgt van Weert. “Neem bijvoorbeeld rekeningrijden ofwel betalen naar gebruik; hoewel er steun is vanuit zowel politieke partijen als ondernemers, is de uitwerking onduidelijk. Er is een reëel risico dat de kosten onevenredig zullen neerkomen op de schouders van ondernemers die afhankelijk zijn van vervoer, zoals aannemers en loodgieters. Zij moeten toch echt naar hun klus toe en hiervoor spullen meenemen in hun bestelbus. Bovendien lijkt de administratieve belasting door de komst van nieuwe wet- en regelgeving tegenstrijdig, met de belofte om deze voor ondernemers juist te verlagen. De zorgen van de ondernemer zijn duidelijk en lijken ook gerechtvaardigd. De doelstelling is duidelijk en iets waar we met zijn allen aan moeten werken, maar laten we deze backbone van de samenleving vooral helpen.”

ANWB Zakelijk onderzoek: grote mobiliteitszorgen onder ondernemers
Meer dan de helft (59 procent) van de ondernemers geeft aan zorgen te hebben over de betaalbaarheid van transport, zoals blijkt uit het recente onderzoek van ANWB Zakelijk. Naast deze grootste zorg zoals blijkt dat veel meer mobiliteitszorgen hebben.

Verdere zorgen vanuit ondernemers die blijken uit de resultaten van het onderzoek:

 • Parkeren in de binnenstad (58 procent)

 • Bereikbaarheid van steden (50 procent)

 • •     Voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld CO2 registratie (44 procent)

 • Komst milieu zones/ zero emissie zones (43 procent)

 • Vervangen wagenpark, overstap naar elektrisch (43 procent)

 • Vervoeropties en beschikbaarheid, zoals openbaar vervoer en deelvervoer (39 procent)