Partner

8 juni 2023

mobiliteit

Architectonisch schetsontwerp klaar voor fietsbrug over Anthony Fokkerweg

Over de Anthony Fokkerweg, in het verlengde van de Oirschotsedijk, komt een fietsbrug. De huidige Oirschotsedijk wordt omgevormd tot fietspad en het drukke kruispunt Oirschotsedijk - Anthony Fokkerweg verdwijnt. Next Architects heeft in opdracht van de gemeente een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe fietsbrug. Daarin staan gemak en comfort voor gebruikers centraal.

Het schetsontwerp van de fietsbrug sluit aan op het Voorlopig Ontwerp en de uitgangspunten van de Groene Corridor. De slanke en transparante brug verbindt zich via comfortabele hellingbanen met de bestaande bomenlaan van de Oirschotsedijk. Fietsers kunnen zonder onderbreking de Anthony Fokkerweg oversteken. Ook overig verkeer op de Anthony Fokkerweg heeft profijt van de nieuwe situatie, doordat de fietsbrug over de autoweg komt.

De fietsbrug maakt onderdeel uit van de Groene Corridor, de aantrekkelijke fietsverbinding tussen hartje Eindhoven, landgoed de Wielewaal, de historische markt in Oirschot en het Van Gogh National Park. Deze verbinding vormt de as van Noordwest en brengt stad en platteland bij elkaar.

De wijziging van de verkeerssituatie op de Anthony Fokkerweg zorgt voor een veilige doorstroming van (fiets)verkeer en verbetert de bereikbaarheid. De nieuwe fietsbrug vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van Eindhoven en draagt bij aan duurzame mobiliteit. De fietsverbinding is onderdeel van het kortetermijnmaatregelenpakket A2/N2.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de fietsbrug. Zodra het voorontwerp bestemmingsplan klaar is, kan worden gereageerd. Start uitvoering van de fietsbrug is op zijn vroegst eind 2024. Naar verwachting is de brug in 2025 of 2026 gereed.

Meer informatie vind je op eindhoven.nl/groenecorridor.