Partner

16 november 2023

Retail & Marketing

Albert Heijn en Ergon verlengen contract zodat meer mensen inclusief aan het werk kunnen

Amanda van der Swart, Lead Inclusiviteit Albert Heijn en Yvonne van Hest, directeur Ontwikkeling en Participatie Ergon, hun handtekening gezet onder een verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerking waarmee Ergon en Albert Heijn zich ook komende jaren weer inzetten om mensen die ondersteuning nodig hebben in werk, een duurzame en passende werkplek te bieden.

Werk voor iedereen 
Voor Albert Heijn is inclusief werkgeverschap haast vanzelfsprekend. Zij bieden al jaren mensen met een arbeidsbeperking duurzaam werk. Dat doen ze in alle vestigingen op dezelfde manier. Om die reden hebben Albert Heijn en Ergon de belangrijkste uitgangspunten voor hun samenwerking aangaande de hele arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant in een convenant opgenomen.

Albert Heijn biedt perspectief 
“We richten ons niet alleen op de beperking, maar juist op wat mensen wel kunnen. We bieden perspectief, een leeromgeving en het gevoel erbij te horen,” vertelt Van der Swart. “Ergon is voor ons de partij om deze kandidaten te werven en selecteren. Op dit moment heeft Albert Heijn 23 winkels in de regio Zuidoost-Brabant. In 22 ervan werken in totaal ruim 70 mensen vanuit de ‘doelgroep Banenafspraak’. Het landelijk gemiddelde contracturen ligt op 77 uur per vier weken. In deze arbeidsmarktregio ligt dat op 84 uur. Een mooie ontwikkeling en precies de reden dat we deze werkafspraken verder willen uitbreiden.”

Afspraken over werving en begeleiding 
De werkafspraken gaan over het werven, selecteren en plaatsen van mensen, die in het bezit zijn van een zogenaamde doelgroep verklaring. “Ergon werkt aan een samenleving waarin mensen naar vermogen kunnen meedoen. Hierbij staat de mens altijd centraal en daarin leveren wij maatwerk. Een samenwerking zoals deze, met een inclusieve werkgever is onmisbaar,” aldus Van Hest. “Zo hebben wij vanuit Ergon in totaal een kleine 900 medewerkers bij reguliere werkgevers werken. Een goede begeleiding door inzet van onze werkconsulenten en jobcoaches, zorgt ervoor dat het voor alle partijen succesvol is. En daar zijn we eigenlijk best heel trots op.” 

Benieuwd naar de mogelijkheden van inclusief werkgeverschap? Neem dan contact op met Ergon via 040-238 77 77.