Ga terug

5 december 2019

Nieuws

Agenda Tilburg University December 2019

Lezing: What do you Meme?

Memes zijn een essentieel onderdeel van digitale communicatie en online cultuur, en hebben daarmee een grote invloed op onze maatschappij. In deze lezing licht Piia Varis van het Department of Culture Studies toe hoe groot deze invloed is, en hoe we de kracht van memes voor het goede kunnen inzetten.

donderdag 12 december, 16.15 uur, JADS, ’s-Hertogenbosch

Oratie: Data Science in criminaliteitsbestrijging en veiligheid

Wat betekent data science voor de toekomst van onze democratie? Hoe kunnen overheidsinstanties en bedrijven data gebruiken op een manier die bijdraagt aan de waarden van onze samenleving? En wat is de rol van kunst hierin? Die vragen beantwoordt prof. dr. Peter de Kock in zijn inaugurele rede. De Kock zal in ’s-Hertogenbosch de afdeling Data science in Crime & Safety van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan leiden.

vrijdag 13 december, 11.00 uur, Black Box, Esplanadegebouw

Internationale Dag van de Mensenrechten: Lezing rechter Christine van den Wyngaert

ter gelegenheid van de internationale Dag van de Mensenrechten geeft Christine van den Wyngaert, rechter bij het Internationaal Strafhof, een lezing over de uitdagingen van het internationale strafrecht. Ook worden de Max van der Stoel Human Rights Awards uitgereikt voor beste dissertatie en masterscriptie op het gebied van de mensenrechten, door hoogleraar Ernst Hirsch Ballin.

vrijdag 13 december, 13.30 uur, aula

Promotie: Belastingheffing en welzijn

Mart van Hulten bestudeerde het onontgonnen terrein rondom belastingheffing en welzijn en beantwoordde de vraag of staten via belastingen welzijn zouden moeten verbeteren. Hij reikt een toetsingskader aan aan de hand van drie voorbeelden: fiscale stimulering van innovatie, milieubelastingen en fiscale stimulering van werkgelegenheid.

woensdag 18 december, 10.00 uur, Portrettenzaal

Promotie: Het recht op toegang tot wettelijke informatie

Niet weten wat in de wet staat mag geen excuus zijn voor het schenden van de wet. Dat principe geldt wereldwijd, maar het is in de praktijk vrijwel onmogelijk voor burgers om te weten wat er in de wet staat. Leesi Ebenezer Mitee zocht uit hoe toegang tot openbare wettelijke informatie een universeel en uitvoerbaar mensenrecht zou kunnen worden.

Gerelateerd