16 juni 2022

Financieel & JuridischHRM

Aantal WW-uitkeringen daalt wederom, werkgelegenheid in Noord-Brabant herstelt verder

In mei 2022 werden in Noord-Brabant 25.506 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een daling van 5% in vergelijking met april 2022. Het aantal WW-uitkeringen lag in mei 2022 in Noord-Brabant ook lager dan in mei 2021. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen op maandbasis af met 5,8%. Ondanks de aanhoudende daling van het aantal WW-uitkeringen zijn er nog personen die ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.

Ten opzichte van de maand ervoor nam het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant af met 5% (-1.353 uitkeringen). Dit is iets lager dan de landelijke afname (-5,8%). Het WW-percentage bedroeg eind mei 1,8%, hetzelfde als het landelijk gemiddelde. Het aantal WW-uitkeringen nam zowel op maand- als op jaarbasis in alle arbeidsmarktregio’s af. Van alle Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s is in Helmond-De Peel de daling het sterkst (-6,3%).

Het afgelopen jaar (mei 2021- mei 2022) daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met bijna 32% (-11.850 uitkeringen). Hiermee is een nieuw laagtepunt bereikt: zo is het aantal WW-uitkeringen 35% lager ten opzichte van voor de coronacrisis (mei 2019). Op maandbasis nam het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren af. De afnames variëren van -13,5% bij de horeca tot -1,4% bij de overheid.

Werkgelegenheid herstelt verder in Noord-Brabant, personeelskrapte verdwijnt voorlopig niet
De UWV-arbeidsmarktprognose 2022 - 2023 laat zien dat het aantal vacatures landelijk in 2022 verder toeneemt met 9%. Omdat de economische groei naar verwachting afneemt, zal het aantal ontstane vacatures in 2023 teruglopen met 7%, tot net boven het niveau van 2021. Verder groeit in Nederland het aantal werknemersbanen in 2022 en 2023 (2,3%). Opvallend is dat de grootste groei buiten de Randstad zit. Midden-Brabant (3,5%) en Zuidoost-Brabant (3,2%) zijn regio’s met een van de sterkste groeipercentages in Nederland.

Ook in Noord-Brabant herstelt de werkgelegenheid naar verwachting verder, nadat deze in 2021 alweer op het niveau van vóór de coronacrisis kwam. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers door met 35.900 (2,7%) en komt uit op 1.360.000. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Voor 2023 wordt minder groei verwacht.

In Noord-Brabant neemt het aantal werknemersbanen in bijna alle sectoren toe. De sterkste toename is in de sectoren: uitzendbureaus (+14.000), horeca (+3.000) en specialistische zakelijke dienstverlening (+4.800) (dit zijn o.a. organisatiebureaus, consultants en accountants). Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing neemt het aantal werknemersbanen in de sector zorg & welzijn naar verwachting ook verder toe (+8.000). De prognose laat nog een positief beeld zien voor de arbeidsmarkt, maar de oorlog in Oekraïne, de inflatie en de dalende koopkracht leiden tot onzekerheid over de economische groei. Dit werpt een schaduw over de prognose waardoor deze onzeker is. Toch is de verwachting niet dat hierdoor de personeelskrapte verdwijnt.

Inzet arbeidspotentieel vraagt om een brede samenwerking
De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Toch zijn er nog personen die ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Eind februari 2022 telt Noord-Brabant 133.000 geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GWU), 12% minder dan een jaar eerder. Het GWU omvat personen met een WW-uitkering, personen met een uitkering Participatiewet, Wajong-, WGA- of WAO-uitkering die dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen en personen met een actief cv op Werk.nl.

Daarnaast is er onbenut arbeidspotentieel dat niet bij UWV in beeld is. Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit jongeren en/of personen zonder uitkering. Zo is 9% van het GWU in Noord-Brabant <27 jaar. Ter vergelijking: 44% van het GWU is 50-plusser. Dit vraagt om een nog bredere samenwerking van alle arbeidsmarktpartijen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar te brengen. De Regionale Mobiliteitsteams kunnen een start zijn voor een structureel, breed georganiseerde arbeidsmarktdienstverlening.

Verder is het van belang dat werkgevers creatief en flexibel zijn om het arbeidspotentieel in te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door het aanpassen van werkroosters, waardoor medewerkers die meer willen werken ook meer kunnen werken. Of door het aanpassen van functie-eisen. Werkgeversonderzoek van UWV laat zien dat 7 op de 10 werkgevers dit laatste al doen. In de praktijk lieten werkgevers vooral relevante werkervaring los als functie-eis. Zij lieten een kandidaat dan bijvoorbeeld leren op de werkvloer of boden een opleiding, cursus of training aan om iemand geschikt te maken voor de functie.