28 april 2022

8 lintjes in Heusden

Burgemeester Willemijn van Hees heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de gemeente Heusden mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Deze 8 inwoners van Heusden zijn allen benoemd in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving.

De kandidaten zijn allen thuis of op de locatie waar het vrijwilligerswerk wordt gedaan bezocht.

Jan van de Griendt (67 jaar) uit Vlijmen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Jan van de Griendt is een bekend gezicht bij de Catharina Schuts waar hij sinds 1973 bestuursfuncties vervulde en zich een gepassioneerd vertegenwoordiger toonde van de schietsport, ook bij de Langstraatse Schuttersbond. Sinds 2011 is hij voor de Augustinus parochie een actief lid van de commissie ‘schoonhouden kerkhof’. En vanaf 2017 actief als vrijwilliger-chauffeur voor het Collectief Ouderenvervoer Heusden.

Jan van den Akker (74 jaar) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Jan was in 1980 betrokken bij de oprichting van Scouting Garcia Moreno. Als penningmeester van de scouting is hij een groot aantal jaren o.a. betrokken geweest bij het vinden van geschikte huisvesting voor deze actieve vereniging. Op dit moment vervult Jan hand- en spandiensten voor de scouting vooral van administratieve aard. Jan van den Akker is vrijwillig actief bij de Seniorenschool. Ook hier bewijst zijn administratieve achtergrond goede diensten. Dat geldt ook voor het Collectief Ouderenvervoer Heusden waarvoor hij sinds 2017 als penningmeester actief is.

Margriet van Kol-Van Bon (77 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

In de jaren 80 was Margriet van Kol een actief bestuurslid van de Ouderenvereniging van Basisschool ’t Kompas in Nieuwkuijk. Het bevorderen van een goede samenwerking was een van haar drijfveren waardoor de school een verbindend orgaan in het dorp werd. Verder was zij van 1994 tot 2019 penningmeester bij de Vastenactie in het dekenaat Heusden en later in het vergrote dekenaat Waalwijk, Heusden en Zaltbommel. Tussen 1997 en 2013 was zij bestuurslid van De Zonnebloem afdeling Haarsteeg-Nieuwkuijk, waarvoor zij na het neerleggen van de bestuursfunctie tot op heden vrijwilliger is, met hart en ziel.

Ad Dekkers (77) uit Vlijmen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Deze als hoofd van de openbare basisschool De Wilgen bekende Vlijmenaar zet zich sinds zijn pensionering in voor de oudere medemens, waardoor hij betrokken raakte bij de ANBO, de Seniorenraad, het Muziekcafé voor ouderen, De Seniorenschool (2021), de bibliotheek en sinds 2019 als medeoprichter van de Stichting Fietsmaatjes Heusden. Ad maakt zich bij al deze activiteiten vooral verdienstelijk als bestuurder c.q. voorzitter of coördinator, maar trekt er zo nodig ook als fietsmaatje op uit.

Jeanne Treuren-Teurlings (72 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Als inmiddels ex-verpleegkundige mag Hospice Francinus de Wind al sinds 2004, dus al bijna 18 jaar, profiteren van top-vrijwilligster Jeanne Treuren-Teurlings. Samen met 75 andere vrijwilligers biedt zij zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Zij beschikt over het vermogen om met veel gevoel, met oog voor detail, humor, positief en betrokken te blijven in deze voor mensen zo ingrijpende fase van hun leven.

Ineke Oome-van Mook (66 jaar) uit Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Ineke Oome is sinds1991 secretaris en ondersteuner van het G-team van voetbalvereniging RKDVC. Vanaf 2015 is zij als Zorgsaam-vrijwilliger actief voor oudere en kwetsbare inwoners van de gemeente. Verricht sinds 2017 vrijwilligerswerk bij de Zandley in Drunen waar zij samen met de bewoners gaat handwerken. Sinds 2008 is zij onafgebroken actief als vrijwilliger voor de Vrijetijdsclub Drunen waar zij mensen met een beperking begeleid bij o.a. knutsel- en spelactiviteiten. In het verleden was Ineke o.a. actief lid van de ouderraad van de BS de Bolster, Carnavalsvereniging Dwergonië, en verleende zij intensieve mantelzorg aan familie en buren.

Francien van Hooft-de Kort (71 jaar) uit Heusden (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Vanaf 1980 is Francien voor de H. Catharina kerk in de vesting actief als lid van het kerkbestuur. Deze kerk ging bij fusie op in de huidige Parochie Wonderbare Moeder. Vanuit het bestuur was zij contactpersoon voor ouderen en zieken, vervulde zij kosterdiensten en nam zij de organisatie en het bedanken van de vele vrijwilligers voor haar rekening. Zij zette deze werkzaamheden voort na het neerleggen van de bestuursfunctie. Van 1990 tot 2014 zette zij zich in als vrijwilliger voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint Antonius of die van de aanleunwoningen. Verder kan de Zonnebloem sinds 2011 op de inzet van Francien als actieve vrijwilliger rekenen. En last but not least is zij sinds de oprichting in 2017 als bestuurslid actief voor de Stichting Collectief Ouderenvervoer Heusden.

Joke van de Griend-Hoorn (78 jaar) uit Hedikhuizen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Van 1960 tot 2016 was Joke van de Griend lid van het kerkbestuur van de parochie H. Lambertus in Hedikhuizen, later parochie Wonderbare Moeder. Naast het bestuurlijke werk was zij lector, voorganger bij woord- communievieringen en avondwake. De kerk in Hedikhuizen is in 2011 gesloten, maar Joke zette haar werkzaamheden voort ten behoeve van de parochie. Sinds 2005 is zij verder een actieve vrijwilliger voor het woonzorgcentrum Sint Antonius in Heusden waar zij bewoners helpt bij dagelijkse activiteiten en ontspanning. Met veel enthousiasme is zij verder ook actief voor de Zonnebloem afdeling Heusden.