Partner

8 december 2020

Tech, Ict & Smart

5G net in gang gezet en nu al bezig met 6G

Een nieuw Europees project gaat de ontwikkeling van de mobiele 6G-technologie onderzoeken. Terwijl de uitrol van 5G-netwerken nog in volle gang is, gaat het Finse Nokia de 6G-onderzoeksgroep onder de naam Hexa-X leiden.

Onderzoeken

Hexa-X gaat de komende 2,5 jaar onderzoeken wat de voordelen van 6G moeten worden en welke technologieën daarvoor gebruikt kunnen worden. Behalve Nokia zijn onder andere het Zweedse Ericsson, het Franse Orange, Telefonica uit Spanje en het Duitse Siemens bij het project aangesloten. Daarnaast doen er acht Europese universiteiten mee. In totaal zijn er 25 deelnemers.

Ontwikkelen van de fundamentele technologieën

Met Hexa-X wil Europa werk maken van het ontwikkelen van de fundamentele technologieën die de basis van 6G gaan vormen. Er zal ook onderzoek volgen naar 6G-gebruikscases en -scenario’s en naar het definiëren van een nieuwe architectuur die alle aspecten van 6G zal integreren.

Europa neemt het voortouw in 6G

Hexa-X moet belangrijke industriële spelers uit Europa samenbrengen om het voortouw te nemen in 6G. Er zijn netwerkleveranciers bij betrokken, maar ook communicatiedienstverleners, technologieproviders en Europese onderzoeksinstituten. De Europese Commissie financiert Hexa-X in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.

Nokia Bell Labs

Nokia Bell Labs heeft samen met het Hexa-X-consortium zes onderzoeksuitdagingen op poten gezet. Het gaat over het efficiënter en beter inzetten van ai en machine learning, het verbinden van afgelegen plaatsen op de wereld en het aanbieden van extreem hoge snelheden met onmerkbare latency. Dat alles moet dan gebeuren op een veel energie-efficiëntere manier dan vandaag. ‘Hoewel er nog steeds veel innovatie is in 5G met de introductie van nieuwe standaarden, onderzoeken we 6G al in ons onderzoekslaboratorium’, zegt Peter Vetter, hoofd onderzoek bij Nokia Bell Labs. ‘In het 6G-tijdperk zullen we toepassingen zien die niet alleen mensen met machines verbinden, maar ook mensen met de digitale wereld. Zo'n beveiligde en private verbinding is in te zetten voor preventieve gezondheidszorg. Of zelfs om een netwerk te creëren dat quasi-intuïtief onze bedoelingen begrijpt. Zo moeten onze interacties met de fysieke wereld effectiever worden en kunnen we beter anticiperen op onze behoeften, waardoor onze productiviteit verbetert.’