Home Thema'sFinancieel & Juridisch Intentieverklaring voor veilige kleine luchthavens ondertekend

Intentieverklaring voor veilige kleine luchthavens ondertekend

Door Brabant Business Media

Kleine luchthavens zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en kunnen mogelijk misbruikt worden voor criminele activiteiten. Ondanks deze kwetsbaarheid zijn er de afgelopen jaren weinig incidenten zoals drugs- en mensensmokkel, geldtransport en het vervoer van andere illegale goederen geregistreerd. Om dit zo te houden werd vanmiddag op Luchthaven Breda International Airport een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring bestendigen betrokken overheidspartners met de directie van het vliegveld hun samenwerking op het gebied van toezicht en veiligheid op en rondom de luchthaven. Breda International Airport is een voorbeeld voor de andere twee kleine luchthavens in Brabant en Zeeland en de rest van ons land. Ondertekenaars zijn Breda International Airport, gemeente Halderberge, Provincie Noord-Brabant, Politie (Landelijke Eenheid en eenheid Zeeland-West Brabant), Douane, Openbaar Ministerie en de Kmar.

“Het is belangrijk dat de verschillende diensten op de kleine luchthavens elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars rollen en verantwoordelijkheden”, aldus Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant. “Deze samenwerking is voor de gemeente Halderberge erg belangrijk. We willen de veiligheid vergroten en zorgen dat we vroegtijdig met elkaar ingrijpen indien nodig. De gemeente waar de luchthaven gevestigd is, neemt dan ook het initiatief voor een periodiek veiligheidsoverleg met de verschillende diensten”, aldus burgemeester Vonk-Vedder van Halderberge.

Op deze manier wordt toezicht met gecombineerde bevoegdheden vanuit de verschillende partners aangevlogen. Ook de havenmeester van de luchthaven sluit bij deze overleggen aan zodat ook de sector betrokken blijft bij het weren van ongewenste invloed van buitenaf.

Het zichtbaar aanwezig zijn van toezichthouders op kleine luchthavens heeft een preventieve werking ten aanzien van criminaliteit. “Op verschillende manieren kan je zichtbaarheid vergroten”, aldus Stef Have, directeur van Breda International Airport Holding. Daar zijn de diensten bijvoorbeeld zichtbaar

aanwezig met voertuigen. Op ditzelfde vliegveld is sinds vorige week bij de toegang van het luchthaventerrein een ‘Virtual Gate’ gerealiseerd, waarmee van elke binnenkomend voertuig het kenteken wordt gescand. Have: “Deze ‘Virtual Gate’ is ook voor bezoekers duidelijk waarneembaar en zorgt ervoor dat we ten alle tijden weten wie zich op het luchthaven terrein bevinden. Onze sector heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en we werken hierin graag samen met de betrokken overheden.“

Project kleine luchthavens

De ondertekening van de intentieverklaring vormt tevens de afsluiting van het project dat de Taskforce Brabant Zeeland sinds eind 2017 startte op de veiligheid op kleine luchthavens. Doel was om het bewustzijn over de kwetsbaarheid van luchthavens  te vergroten en hiermee een bijdrage te leveren aan het verminderen hiervan. Hoewel het project is uitgevoerd in de regio Brabant-Zeeland, zijn de maatregelen die in dit project zijn ontwikkeld, toepasbaar op alle kleine luchthavens in Nederland.

Over Taskforce Brabant Zeeland

Waar de onderwereld zich vervlecht met de bovenwereld en daardoor zowel het bestuur, handhaving en maatschappelijke functies ondergraaft is sprake van ondermijning. Het gaat om een criminele industrie. Om die ondermijning aan te kunnen pakken is nauwe samenwerking geboden tussen centrale en lokale overheden, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst, FIOD en de RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum). De Taskforce Brabant Zeeland coördineert en faciliteert deze integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Gerelateerde artikelen