Home Thema'sFood (Agri) Eerste Brabants voedselbesluit

Eerste Brabants voedselbesluit

Door Brabant Business Media

Vrijdag 15 juni is het eerste Brabants voedselbesluit
genomen. Een brede vertegenwoordiging van boeren, burgers, politici en andere
betrokkenen heeft gestemd over voorstellen om te komen tot een duurzaam
voedselsysteem.

Het Brabantse voedselbesluit bevat een breed pakket aan voorstellen. Zoals een roadshow die op
veel plekken in Brabant de dialoog op gang brengt tussen boeren en burgers. Een challenge op
social media maakt consumenten bewuster maken van voedselverspilling. Een broedmachine zal op
diverse manieren innovaties op het gebied van high tech en agrofood stimuleren. En onderzoek kan
inzicht geven in de werkelijke kosten van voedsel en de verdeling van de toegevoegde waarde in de
keten.

Het voedselbesluit is in ontvangst genomen door initiatiefnemer gedeputeerde Anne-Marie Spierings
(Landbouw) en een deel van de partners van de Voedsell1000: Hendrik Hoeksema (ZLTO), Henri van
den Boomen (BAJK), Elies Lemkes (HAS), Joris Hogenboom (BMF), Roel Schutten (AgriFoodCapital)
en Douwe Korting (Herenboeren). De provincie en de partners van de Voedsel1000 gaan na hoe ze
het voedselbesluit kunnen helpen realiseren.

Waarom Voedsel1000?

De voedselsector is een belangrijke economie en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier
van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld
om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een
vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor
jou, voor de dieren en voor het milieu? Een simpel antwoord is er niet voor deze belangrijke vragen.
De provincie wilde daarom een brede dialoog op gang brengen over het voedselsysteem. Daarom
nam de provincie Noord-Brabant het initiatief tot de Voedsel1000.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling): “Ik ben onder de indruk van de
voorstellen. Ze gaan over zeer relevante onderwerpen waar we op korte termijn mee aan de slag
kunnen en snijden ingewikkelde onderwerpen aan voor de lange termijn. De Voedsel1000 en het
nieuwe provinciale bestuursakkoord hebben veel met elkaar gemeen. Ik wil daarom graag in overleg
met vrijwilligers van de Voedsel1000, de partners en Provinciale Staten beleid en plannen uitwerken
voor een duurzaam voedselsysteem.”

 het Voedselbesluit

Gerelateerde artikelen