Home Fontys VERBINDING EN SAMENWERKING IN DE LOGISTIEKE SECTOR ZIJN PURE NOODZAAK

VERBINDING EN SAMENWERKING IN DE LOGISTIEKE SECTOR ZIJN PURE NOODZAAK

Door

SUPPLY CHAIN PLATFORM ZUIDOOST BRABANT HEEFT GROTE AMBITIES

Aan enthousiasme geen gebrek bij de gesprekspartners van Brabant Business Magazine in het kantoor van Henriëtte de Haas. Als directeur van Summa Transport & Logistiek is zij betrokken bij het opzetten van het Supply Chain Platform Zuidoost Brabant met als doel: de logistieke sector in de regio Eindhoven naar een hoger plan tillen.


Ondanks alle aandacht in de regio voor Brainport Eindhoven, waar High Tech de voornaamste tak van sport is, lijkt de samenwerking met en innovatie binnen de logistieke sector achter te blijven, met name in het MKB. Hans-Bart Olijhoek is voorzitter van het Supply Chain Platform Zuidoost Brabant en zet wat feiten op een rijtje: “4 van de 10 logistieke hotspots bevinden zich in Brabant, 12 procent van de beroepsbevolking is er werkzaam en de veranderingen in deze sector gaan razendsnel vanwege digitalisering, robotisering en de energietransitie. Toch lopen wij hier achter ten opzichte van de andere regio’s. Dat vraagt om een aanpak waarbij de ontwikkeling van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en opleidingen centraal staat onder het motto ‘Samen Slim Logistiek Vooruit’. Om dat te bereiken werken wij op onze beurt samen met overheids- en kennisinstellingen uit de regio, zoals Logistics Community Brabant. De ambities van het Supply Chain Platform zijn gericht op het commitment van alle betrokken partijen, een sterk organiserend vermogen en het creëren van een centraal toegangspunt in de regio. Wij willen herkenbaar én aanwezig zijn!”

MKB

Marlou Claes is secretaris van het Supply Chain Platform en Business Developer bij Logistics Community Brabant (LCB), een kenniscentrum dat ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar brengt om tot logistieke innovaties te komen in Brabant. Zij legt uit: “ Digitalisering, duurzaamheid en complexer wordende toeleveringsketens vragen van logistieke, handels- en productiebedrijven extra flexibiliteit en investeringen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft echter onvoldoende middelen om in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Het Supply Chain Platform wil daarom bedrijven uit de regio Zuidoost Brabant ondersteunen door innovatieve logistieke kennis te delen, onderzoekprojecten op te zetten, logistieke en aanverwante trainingen te ontwikkelen en te organiseren en de juiste partners bij deze projecten te zoeken. Wij willen dit doen door te gaan kijken welke hulpvragen er nu eigenlijk liggen bij het MKB in Zuidoost Brabant, om vervolgens meerdere malen per jaar kennisworkshops te organiseren waar de (logistieke) bedrijven van elkaar kunnen leren en geïnformeerd worden over interessante logistieke trends en projecten of thema’s waarop men kan aansluiten. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt.”

Werkgevers vragen om hoger opgeleid personeel

tweemaal vond een drukbezochte ‘Dag van de Logistiek’ plaats in het ‘Huis van de Logistiek’ van Summa College

Opleidingen De logistieke sector is onder jongeren niet bepaald populair. Vaak wordt gedacht dat het simpel en saai werk is. Geheel ten onrechte, stelt Henriëtte de Haas. Als directeur van Summa College Transport & Logistiek wil zij de interesse bij VMBO-leerlingen vergroten om te kiezen voor een MBO-opleiding Transport & Logistiek: “Deze sector in de regio Eindhoven verandert en groeit snel. In de huidige economie is sprake van grote tekorten aan arbeidskrachten. Duidelijk is bovendien, dat werkgevers in deze sector naar andere technische en sociale vaardigheden vragen, oftewel: hoger opgeleid personeel. Daar is Summa Transport & Logistiek op ingesprongen door samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven. In 2018 betrokken wij onze gloednieuwe locatie met daarin het ‘Huis van de Logistiek’ waar we erg trots op zijn. Hier vond inmiddels al tweemaal een ‘Dag van de Logistiek’ plaats met de thema’s ‘Innovaties in de logistiek’ en ‘Innovatie en data in de MKB supply chain’ die druk zijn bezocht door ondernemers uit de branche. Dan is er sinds 1 februari via een toekenning van een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds MBO een practoraat gestart met als doel studenten kennis te laten maken met vraagstukken uit de praktijk, onderzoekende vaardigheden te ontwikkelen en hen in contact te brengen met nieuwe technologieën.

Een door Fontys gedetacheerde practor haalt opdrachten uit het bedrijfsleven. Daarmee kunnen studenten ervaren wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat ze binnen organisaties kunnen toevoegen. Terwijl de practor wordt ondersteund door een onderwijskundige, zullen onze docenten op hun beurt nauw worden betrokken bij de opdrachten of krijgen die ook zelf. Door middel van deze ‘challenges’ houden ook zij voeling met de praktijk en kan dit worden meegenomen in de lessen.” Henriëtte de Haas zal in augustus het stokje overdragen wegens pensionering na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het beroepsonderwijs. Haar opvolger is Arno Goedhart. “Met wat er nu is bereikt binnen Summa College, heb ik alle vertrouwen in de komende ontwikkelingen met het Supply Chain Platform. De branche Logistiek & Transport biedt absoluut volop mooie kansen op de arbeidsmarkt en door deze samenwerking zullen alle partijen kunnen profiteren!”

Eindhoven behoort tot 4 van 10 logistieke hotspots in Nederland

Gerelateerde artikelen