Home Thema'sGemeente Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 18 november

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 18 november

Door Brabant Business Media

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. 

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 18 november vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 5423. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:
–    toekomst Brabanthallen;
–    borgstelling golfclub Rosmalen;
–    kaders cultuurbeleid vanaf 2021;
–    kaders verdere ontwikkeling Nieuwe Kaaihal;
–    nota Bodembeheer 2019-2024 en regionale bodemkwaliteitskaart;
–    verduurzamen gemeentelijk vastgoed;
–    bestemmingsplan Mozartsingel 3;
–    bestemmingsplan Hoolstraat 12 Nuland;
–    ruimtelijke onderbouwing Striensestraat 89 Rosmalen;
–    Annabos/Annapark Hintham;
–    ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw BoschgaardPatio, Mgr. Van Roosmalenplein 32;
–    regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023;
–    regiovisie en samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020 e.v. – regio Meierij en          Bommelerwaard;
–    eerste wijziging legesverordening 2020;
–    verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente ’s-Hertogenbosch;
–    wijzigen begroting dienstjaar 2019;
–    aanpassen financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet);
–    Managementrapportage 2019.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:
– ontwerpvisie energielandschap.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 25 november besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 10 december, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Gerelateerde artikelen