Club College

Het is onze ambitie ondernemers, management en hun medewerkers te helpen zich naar een volgend niveau te ontwikkelen en de professionele sportclubs daarmee meer toegevoegde en onderscheidende waarde te laten bieden aan haar business club leden en sponsoren. Dit leidt tot een hogere klant- en sponsortevredenheid, een hogere loyaliteit, additionele verdiensten, meer en meer inhoudelijke verbinding met de club en het merk en we maken van fans en sponsoren echte ambassadeurs. Dit komt uiteindelijk alle stakeholders in het ecosysteem ten goede en dat is wat ons drijft!

Over Club College

Club College werkt nauw samen met professionele sportorganisaties die écht impact willen realiseren bij hun business club members, sponsoren, fans en overige samenwerkingspartners aan de business kant. Groeien, (een leven lang) leren & ontwikkelen vormen hierin de belangrijkste uitgangspunten. Club College biedt een selectie aan ontwikkelprogramma’s waarin coaching, training en opleiding worden gecombineerd. Deze onderscheidende ontwikkelprogramma’s op bedrijfskundig én persoonlijk gebied voor directies, management en medewerkers van zowel MKB-, grootzakelijke- en corporate relaties zijn altijd actueel, onderscheidend en mét impact op de bedrijfsvoering én de persoonlijke ontwikkeling.

Actueel

Business club leden, sponsoren en overige zakelijke relaties bestaan in het lagere- en middensegment veelal uit MKB bedrijven. Grotere sponsoren zijn te vinden in grootzakelijke en corporate bedrijven. Een ding hebben deze verschillende bedrijven allemaal gemeen. Zij hebben, zowel los van als in combinatie met de Corona pandemie, allerlei uitdagingen in hun ondernemerschap en onderneming. Enkele actuele voorbeelden hiervan zijn o.a.; hoe toekomstbestendig is mijn onderneming of mijn business- en verdienmodel, welke organisatie inrichting past bij mijn bedrijf in de toekomst, welke kwaliteiten, competenties en talenten heb ik daarvoor nodig, wat is de impact van verdergaande robotisering, automatisering en digitalisering op mijn bedrijf, wat beweegt onze klanten om voor ons te kiezen, welke waarde voegen wij nu echt toe in de keten, hoe stimuleer ik gewenst verloop en hoe maak ik beleid m.b.t. in- uit en doorstroom beleid, hoe ziet onze klant er in de toekomst uit, hoe houd ik mijn medewerkers aangesloten, gemotiveerd en loyaal, hoe geef ik leiding op afstand, wat is ons onderscheidend vermogen, hoe passend is mijn strategie, welke doelen hebben we gesteld etc.

Door in een veilige en vertrouwelijke omgeving onder leiding van professionals aan de slag te gaan met deze vraagstukken samen met gelijkgestemde ondernemers, directieleden, managementleden en/of medewerkers van andere bedrijven leidt dit tot nieuwe en waardevolle inzichten en veelal dito energie bij hen. De professionele sportclub faciliteert deze mogelijkheden.

Wat drijft ons?

Het is onze ambitie ondernemers, management en hun medewerkers die verbonden zijn aan professionele sportclubs te helpen zich te ontwikkelen naar een hoger niveau en daarmee meer toegevoegde en onderscheidende waarde te bieden. Dit leidt tot hogere klant- en sponsortevredenheid, hogere loyaliteit, meer inhoudelijke verbinding met de club en het merk. Het samenbrengen van gelijkgestemde ondernemers, samen te leren en samen te ontwikkelen met als doel succesvoller te worden komt uiteindelijk alle stakeholders in het ecosysteem ten goede en dat is wat ons drijft!

Gerelateerd